Ứng Dụng Vocre Dành Cho iOS Mang Thế Giới Đến Gần Nhau Hơn Với Tính Năng Dịch Giọng Nói.

Công nghệ dùng để lọai bỏ những rào cản của ngôn ngữ luôn được chúng ta dành cho 1 một vị trí đặc biệt. Vocre là một ứng dụng của iPhone cho phép chúng ta có những cuộc nói chuyện với một người sử dụng ngôn ngữ khác biệt với mình bằng cách sử dụng chức năng nhận diện giọng nói như một thông dịch viên ngôn ngữ. Chương trình rất dễ dàng và thú vị khi sử dụng.

Chương trình hỗ trợ dịch giữa 10 ngôn ngữ với nhau bao gốm: Tiếng Anh, Tiếng Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Mandarin và Tiếng Tây Ban Nha.

Ứng dụng thì miễn phí dùng để thử và giới hạn trong 10 lần dịch. Ngòai ra việc dịch các ngôn ngữ này sẽ tính phí cộng thêm với giá là $0.99 cho 10 lần và $9 cho 100 lần.

Cách sử dụng thì sẽ hơi khó khi bạn mới lần đầu tiên sử dụng. Chú ý tới cách bạn cầm điện thọai của mình khi sử dụng bởi chương trình sử dụng gyroscope để phát hiện vị trí của thiết bị và dùng chúng để ghi âm cũng như dịch ra. Sau khi bạn đã cài đặt chương trình, nhấn nút “?” để tìm hiểu thêm.

[youtube]VuP37PW0Yn8[/youtube]

Vocre iOS App Brings The World Closer with Voice Translation

imageTechnology that removes the language barrier always takes a special place in our hearts. Vocre is a freemium iPhone app that lets you have a conversation with someone who speaks a different language using the phone as an voice-enable interpreter. It is easy and fun to use.

The app support translation between 10 languages including English, American English, French, German, Italian, Japanese, Mandarin, and Spanish.

The app is free to try with you will hit quickly 10 translation limit. Further translations require the purchase of additional credits by block of 10 for $0.99 and a 100 for $9.

The usage is a little tricky at first. Pay attention to the way you hold the phone since the app use the gyroscope to detect the device position to trigger the recording and the translation. Once installed, hit the “?” for further explanation.

[youtube]VuP37PW0Yn8[/youtube]

The app is fun to try but I quickly went back to the free Google Translate app.

[Via Geeky-Gadgets]

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *