Skype Mua Lại GroupMe Để Phát Triển Việc Nhắn Tin Theo Nhóm

Trong khi việc mua lại công ty GroupMe đang được tiến hành, thì Skype một dịch vụ VoIP và tin nhắn tức thời phổ biến hiện nay đã đồng ý mua lại GroupMe, công ty bắt đầu với các ứng dụng dành cho thiết bị di động (Android, iOS) cho phép người dùng tạo nhóm theo bạn bè, bạn học hoặc đồng nghiệp để có thể hội thảo theo nhóm.

Việc mua lại này khẳng định xu hướng mới trong cách nhắn tin theo nhóm mà dẫn đầu là các công ty hiện nay như Apple, Google, Facebook…

CEO ca Skype Tony Bates, trong bui phng vn vi TechCrunch, ông nói rằng Skype sẽ giữ cho GroupMe như là một thương hiệu độc lập, ông nói tiếp “Nhắn tin theo nhóm là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Skype”. Tony Bates nói thêm “GroupMe tạo cho người dùng cảm giác kết dính với nhau ngay lập tức. Cũng giồng như Skype, nó là một hình thức kết nối truyền thống của người dùng hiện nay. Mục tiêu của Skype là để có 1 tỷ người dùng. Điện thọai là nơi tốt nhất để thực hiện điều này”

Hiện nay GroupMe bắt đầu chỉ với 20 nhân viên, trụ sở của họ được đặt tại New York vừa mới tổ chức sinh nhật lần đầu tiên với món quà trị giá $80 triệu từ Skype.

 

Skype Acquires GroupMe for Group Messaging

As its acquisition by Microsoft is proceeding, Skype, the popular VoIP and messaging has agreed to acquire GroupMe, a start-up company with mobile application (Android, iOS) that allows users to create group of friends or colleagues to text or conference call within the group.

The acquisition affirms the new trend of group messaging set by with Apple, Google, Facebook, etc.. recently.

Skype CEO Tony Bates, in an interview withTechCrunch, said Skype will keep GroupMe as a standalone brand, Bates says, and look for integration points over time. “The group messaging space in general is one of the most important markets for Skype,” . He added: “GroupMe creates a very sticky instant feeling. Like Skype, it is an everyday interactive form of communication. Skype’s goal is to get to 1 billion users. Mobile is the place to do that.”

The 20-employee start-up GroupMe,is based inNew Yorkjust celebrated its first birthday and now with a gift worth $80 million, courtesy of Skype.

Technorati Tags:,,,,,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *