Ứng Dụng Hữu Ích Cho Điện Thoại Di Động Allstate Tag In – SMS Với Vị Trí

Công ty bảo hiểm Allstate cung cấp vài ứng dụng di động miễn phí dành cho iPhone, Android và BlackBerry, trong số đó, có một ứng dụng gọi là Tag In, một ứng dụng rất hữu ích để thông báo cho bạn mình hoặc một nhóm địa chỉ liên hệ (ví dụ như thành viên gia đình) qua SMS cọng với vị trí hiện tại của bạn.

Người dùng có thể khởi chạy ứng dụng, chọn các địa chỉ liên lạc hoặc nhóm từ một danh sách định trước, chọn một tin nhắn thường được sử dụng như:

“Tôi đang ở đây, Tôi tới nơi bình an, Tôi đang trên đường, Xin lại đây rước tôi, Tôi bị trể một chút, Bạn đang ở đâu”

Sau khi lựa chọn, câu tin ngắn sẽ được thêm vào câu SMS text cọng thêm bản đồ vị trí mình đang ở để sẵn sàng gửi ra.

The insurance company Allstate has made few mobile apps available for iPhone, Android and Blackberry, among them is an app called Tag In, a free mobile app for notifying your contact or group of contacts (e.g. family members) your current location and a quick message with few taps. Users can launch the app, select the contacts or group from a pre-established list, pick a commonly used message among:

  • I am here
  • Made it safely
  • On my way
  • Please come pick me up
  • Running late
  • Where are you 

The text then will be inserted to the SMS app along with the link of current location map automatically. Ready to send out…

imageimage

image image

 

Below is a quick demo:

Read more and get download information HERE!

Technorati Tags: ,,,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *