Apple Sẽ Trực Tiếp Truyền Hình Trên Mạng Cuộc Họp Báo Ngày 1 Tháng 9

Không giống như các cuộc họp trước, ngày mai, Apple sẽ phát sóng trực tuyến trên mạng Internet cuộc họp mặt với báo chí để công bố những sản phẩm mới cho mùa thu bằng cách sử dụng công nghệ Live HTTP streaming của Apple.

Xem trực tuyến trên mạng cần phải có một máy Mac chạy phiên bản Safari trên hệ điều hành Mac OS X 10.6 Snow Leopard, iPhone, iPad hoặc iPod touch chạy iOS 3,0 hoặc cao hơn, hoặc. Việc phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng, giờ Cali vào 01 tháng chín năm 2010 tại www.apple.com.

Unlike previous events, tomorrow, Apple will broadcast its Fall event online using Apple’s HTTP Live Streaming.

Unfortunately, live streaming won’t work on other devices Windows included. Viewing requires either a Mac running Safari on Mac OS X version 10.6 Snow Leopard, an iPhone or iPod touch running iOS 3.0 or higher, or an iPad. The live broadcast will begin at 10:00 a.m. PDT on September 1, 2010 at www.apple.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *