Ban.jo Tìm Và Kết Bạn trên Mạng Xã Hội Gần Nhất hoặc Tại Bất Kỳ Nơi Nào Trên Thế Giới

imageNhững người sử dụng mạng xã hội hiện nay liên tục cập nhật trạng thái của họ đi kèm với vị trí hiện tại một cách tự động. Banjo là một ứng dụng dành cho hệ điều hành iOS và Android giúp bạn dễ dàng gom tất cả những mạng xã hội dùng bản đồ dựa trên vị trí GPS thiết bị hoặc bất kỳ địa điểm nào mà bạn chọn.

Bản đồ đưa ra tất cả những mạng xã hội khác nhau với avatar của người dùng hoặc đơn giản chỉ là bạn của bạn. Chọn lựa để cập nhật những trạng thái hoặc tweets. Họ không cần sử dụng apps để nhìn thấy điều này.

Sử dụng cho những trường hợp:

  • Tìm những người bạn ở gần
  • Khám phá những người bạn mới và tương tác với họ
  • Chọn những địa điểm nơi bạn có thể có những tin tức mới và đọc những cập nhật từ mọi người trên 1 màn hình.
  • Chọn nơi đến cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn và hỏi ý kiến của những người mà đã ở đó…

Cách họat động: Bạn không cần phải đăng ký Banjo để sử dụng nó, nó có một cơ chế cung cấp cho bạn cơ hội kết nối với Facebook và Twitter. Bằng cách công khai những thông tin từ một loạt những mạng xã hội rộng khắp. Banjo cung cấp thông tin về những khu vực ở xung quanh bạn, hoặc chọn những khu vực cách xa bạn hàng triệu dặm.

“Bạn không cần phải đi tới nhiều mạng xã hội khác để kiểm tra xem những gì thú vị đang xảy ra xung quanh bạn” Patton nói. “Banjo cho phép người dùng quản lý những thông tin bạn muốn đang diễn ra bên ngoài, thông thường, chúng ta bỏ lỡ những thông tin xung quanh bạn cho đến khi bạn biết thì nó quá trễ, phần mềm này được tạo ra để bạn không bỏ lỡ những thông tin đó.”

Làm sao để sử dụng phần mềm này: Đến thăm website hoặc đi đến  iTunes app store hoặc đến Android Market.

Ban.jo Find Friends and New Friends on Social Networks Near By or At Any Locations Around The World

image Users of social networks constantly update their status with geo-location tagged automatically. Banjo is an iOS and Android app just help you to pull them all on an easy to use map either from your actual location using your device built-in GPS or at any location of your choice.

A map showing various social networks user avatars or just your friends. Select them to read their status updates or tweets. They don’t have to use the app to be seen.

image

Use case are numerous:

  • Find friends near by
  • Discover new friends and interact with them
  • Select a location where news breaks and read updates from people at the scene
  • Select your next vacation destination and ask opinion from people who are there…

How it works: You don’t need to sign into Banjo to use it, though it offers you the chance to connect with Facebook and Twitter. By taking publicly available information from a wide range of social networks, Banjo provides information about the area right around you, or a selected area millions of miles away.

“You don’t have to go to multiple networks to check and see if there’s something interesting happening around you,” said Patton. “It’s all about giving the user control over the information that’s out there. Oftentimes, we miss so many things in life, but you don’t know that you’ve missed it until it’s too late– it’s a federation for everybody.”

How to get it: Just visit their website or go to the iTunes app store or the Android Market.

[Via HuffPost]

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *