Công Nghệ Sinh Trắc Học Bio-Metric Bổ Sung NFC

Chúng tôi đã đăng một bài viết về NFC (công nghệ truyền thông ngắn) sẽ là công nghệ di động đáng chú ý trong năm 2011. Nếu NFC tích hợp vào điện thoại di động của bạn, công nghệ sẽ cung cấp một cách truyền thông 2 chiều (đọc / ghi) giao tiếp giữa hai thiết bị.

imageNFC có thể được sử dụng để trao đổi thông thường như hình ảnh, địa chỉ, thẻ kinh doanh, quảng cáo tin nhắn .. cũng như trao đổi chìa khóa cho khách sạn, thẻ tín dụng, vv. NFC có thể thay thế nhiều chức năng mà cho đến bây giờ, đòi hỏi người dùng phải nhập tên người dùng / mật khẩu ..

Công nghệ này là rất tốt và đầy hứa hẹn, tuy nhiên, nhiều người sử dụng vẫn hoài nghi về việc cho quá nhiều quyền lực cho một điện thoại cầm tay, mà chúng ta cũng biết, rất dễ bị mất . Một điều hiển nhiên, cho thấy rằng NFC chỉ có phổ biến rộng nếu người dùng chấp nhận và cảm thấy an toàn khi sử dụng thiết bị kể cả khi bị mất nó.

Hôm nay, ông Mike Elgan từ ComputerWorld có bổ sung thêm một công nghệ sinh trắc học hay còn gọi là BioMetric, mà đã được sử dụng trên laptop để nhận dạng cá nhân bằng cách sử dụng giọng nói, vân tay, công nghệ quét võng mạc.

Với công nghệ sinh trắc học, điện thoại sẽ xác định được chủ sở hữu của mình trước khi cho chạy NFC. Sự kết hợp của hai công nghệ này, sẽ tạo sự tín nhiệm rất lớn.

Cả Apple và Google đang tích cực triển khai trên cả hai công nghệ, theo ông Mike Elgan, Công nghệ này sẽ tăng cường cả hai công ty trong lĩnh vực truyền thông, ứng dụng mua hàng, quảng cáo.

 

We posted an article speculating how NFC (Near Field Communication) would be the mobile technology of 2011. The NFC, integrated to your mobile phone, will provide a short distance bi-communication (read/write) communication between two device while insuring a better authentication. NFC can be used for casual exchanges such photo, address, business card, advertisement message..as well as exchanges requiring authentication such hotel key, credit card payments, etc.. NFC can replace many functions until now require entering user ID/ password..

The technology is great and promising but many are skeptical about giving too much power to a small easy-to-lose device. It’s evident that NFC can only take off with if users embrace and fell completely safe using it or losing it.

Today ComputerWorld’s Mike Elgan adds another complementary technology Bio-Metric, which has been used for personal identification using a range of recognition using voice, retinal, fingerprint scanning technologies.

Developments and uses have increased with demand to match concerns over international, business and personal security.

Biometrics is more personal than a passport photo or Pin, using traits such as fingerprints, face or eye "maps" as key identifying features.

With Bio-metric, the device will not activate without being able to identify its legitimate owner.   The combination of these two technologies, all of a sudden changed the perception and added tremendous credibility.

Both Apple and Google are actively working on both technologies, according to Mike Elgan, to roll in their upcoming mobile devices. The technology will enhance both companies in the domain of media, app purchasing or advertisement .

[Via ComputerWorld]

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *