Box.net Miễn Phí 50GB cho người dùng iOS (giới hạn trong thời gian ngắn)

imageNếu như iOS5 và iCloud chỉ cung cấp cho bạn dung lượng 5GB miễn phí trên “cloud” trong khi đó Box.net lại sẵn sàng hỗ trợ bạn với dung lượng miễn phí lên đến 50GB lưu trữ trên đám mây. Ngoài ra người dùng còn có thể upload file với dung lượng lên đến 100MB  so với giới hạn thông thường là 25MB.

Chương trình cung cấp miễn phí 50Gb chỉ áp dụng trong vòng 50 ngày, cho nên hãy nhanh chân đăng ký theo các cách hướng dẫn dưới đây:

  1. Vào app store và download apps tên Box dành cho iPhone, iPad hoặc iPod touch.
  2. Đăng nhập bằng tài khỏan của bạn hoặc đăng ký một tài khỏan mới từ chương trình.
  3. Bắt đầu sử dụng để lưu trữ các dữ liệu của mình trên Cloud
Phiên bản mới có bổ sung thêm tính năng AirPlay, cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu từ Box lên Apple Tivi.

Box.net Offers FREE 50GB to iOS Users (For a Limited Time Only)

imageIf iOS 5 and iCloud only tease you with 5GB of free “cloud” capacity, rest assured Box.net got you covered for a whopping free 50GB of free cloud storage. In addition users can upload up to 100MB maximum file size versus the usual limit of 25MB.

This promotion starts at midnight tonight and runs for only 50 days, so get your free space in the cloud by following these steps:

  1. Visit the app store and download the Box app for your iPhone, iPad or iPod touch
  2. Log in to your account or register for a new one directly from the app
  3. Start sharing and collaborating in the cloud

The new version adds AirPlay capability, which lets you wirelessly stream Box content to an Apple TV for effortless projection of photos, videos, presentations and more.

[Source Box.net]

Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *