Card màn hình chơi game tốt nhất hiện tại, ATI hay Nvidia?

Không có nhiều người biết là ATI Technologies là công ty lớn hơn 10 tuổi so với Nvidia. Trong khi khoảng mười lăm năm trước đây cuộc đua tranh giữa hai công ty này là không cần thiết, là có công ty khác với card đồ họa có thể so sánh được về chất lượng, có một cuộc chiến công khai giữa người Canada trên cơ sở là ATI và Mỹ, hay chính xác hơn, người California dựa vào Nvidia. ATI với Radeon và Nvidia với GeForce cạnh tranh trên thị trường cho game thủ và không có giới hạn.

imageNó là có vẻ tất cả trong đồng minh của bạn giữ cho trò chơi tiến triển tốt, một trong những người sáng lập của Nvidia rời bỏ AMD để thành lập công ty, AMD có được ATI khoảng sáu năm trước đây. Microsoft và Nintendo thuê ATI để tạo ra lõi đồ hoạ cho thiết bị chơi game của họ, Intel cấp phép công nghệ của Nvidia, Sony Playstation 3 có chip NVIDIA trong đó và trong một biến sự kiện thú vị, hiện nay chiếc Xbox, thiết bị chơi game của Microsoft cũng đã dùng vi xử lý của NVIDIA. Nvidia cung cấp chip N-Force cho bo mạch chủ, với tính năng của bộ xử lý AMD, nhưng tính năng đồ họa ATI trên bo mạch.

Ai tạo ra chiếc card đồ họa tốt nhất hiện nay, ATI hay Nvidia?
Điều đó phần lớn phụ thuộc vào người bạn sẽ hỏi. Nhiều của kiểm tra chấm điểm có sảm phẩm của công ty này hoặc của công ty kia là nhất trong bài này hoặc bài ,nhưng con số nói lên chính họ. Nghĩa là Nvidia có thị phần chung với dân số trò chơi PC vượt qua mốc 50% một cách kỳ diệu, trong khi ATI đang cố gắn để đạt một phần ba thị phần toàn cầu. Thực tế là bạn có thể chơi bất kỳ và tất cả trò chơi với card đồ họa đỉnh nhất của cả 2 công ty.

ATI hãnh diện tuyên bố rằng thiết bị mạnh nhất hiện tại của họ là AMD Radeon HD™ 6990 lẽ ra phải được công nhận là card đồ họa chơi game nhanh nhất trên thế giới. Nó được viết trong mẫu tự nhỏ, cho dù, sự ưu việt là hợp lệ chỉ cho thử nghiệm 3DMark thực hiện vào tháng hai. Trong khi thiết bị mạnh nhất hiện tại của NVIDIA là GeForce GTX 590 không đòi hỏi sự ưu việt tương tự, chi tiết kỹ thuật nhập có vẻ hoạt động tốt hơn là card của ATI.

Bạn có thực sự muốn có card graphic tốt nhất?
Nó là tất cả có thể bàn, cho dù, vì nhà sản xuất – tạo ra card không phải là phiên bản tốt nhất cho công chúng. Phiên bản sửa đổi, sản xuất bởi Gainward và như vậy có thể được ép xung và sửa đổi để thực hiện nhanh hơn, những chiếc card này làm tất cả số trên trở nên đáng xấu hổ. Ở những mức độ cao của việc điều chỉnh, từng khoản mục bạn có trong máy tính của bạn là yếu tố quan trọng tác động đến hiệu năng cuối cùng.

 
Tất cả đề là tự đạt câu hỏi:
Nếu bộ xử lý chính của bạn không phải là hàng mạnh nhất, nếu bus máy tính của bạn không phải là nhanh nhất, nếu RAM của bạn không phải là nhanh nhất, nếu kết nối của bạn đến thiết bị hiển thị không phải là nhanh nhất, nếu driver bạn tải về gần đây không phải là nhânh nhất, nếu hệ điều hành của bạn không được điều chỉnh đến điên rồ, và có lẽ có hàng ngàn cái Nếu nữa, sau đó người cuồng nhiệt máy tính bên cạnh có thể chỉ hoạt động tốt hơn bạn với máy của anh ấy. Không nói rằng trong một hoặc hai tuần, những bộ card mới sẽ được tung ra và ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Best Gaming Video Card of the Moment ATI or NVIDIA?

Introduction
Not many people know that ATI Technologies is an almost ten years older company than NVIDIA. While some fifteen years ago the collegial competition between these two companies was superfluous at best, being that there were other companies with graphic cards of comparable quality, there is an outright war between the Canadian based ATI and American, or more accurately, Californian based NVIDIA. ATI with their Radeon line and NVIDIA with their GeForce compete for the gamers market and there are no holds barred.

imageIt is seemingly all in your allies that keeps the game going, one of NVIDIA’s founders quit AMD to start the company, AMD acquired ATI some six years ago. Microsoft and Nintendo hired ATI to create the graphics core for their game consoles, Intel licenses the NVIDIA technology, Sony Playstation 3 has NVIDIA chips in there and in one interesting turn of events, now the Xbox, Microsoft’s game console features NVIDIA processors as well. NVIDIA provides N-Force chipsets for motherboards, which feature AMD processors, but feature onboard ATI graphics.

Who produces the best graphic card nowadays, ATI or NVIDIA?
That would largely depend on whom you ask. Many benchmark tests have either the one or the other company’s flagship best in this or that test, but the numbers speak for themselves. Namely, NVIDIA has an overall market share with PC gaming population that surpasses the magical 50% mark, while ATI manages to grab a third of the worldwide share. The fact of the matter is that you can play any and all games with either top grade card.

ATI proudly announces that the current flagship, the AMD Radeon HD™ 6990 is supposed to be the fastest gaming graphic card in the world. It is written in small letters, though, that the excellence is valid only for the 3DMark test performed in February. While the current NVIDIA flagship, the GeForce GTX 590 does not claim similar excellence, the entered specs seemingly outperform the ones listed by ATI’s card.

Are you really getting the best?
It is all moot, though, because the manufacturer-produced cards are not the best versions available to the public. The modified versions, manufactured by Gainward and the likes, which can be overclocked and are modified to perform faster, these cards put all the numbers on either site to shame. At such high levels of tweaking, every single item that you have in your gaming computer is a factor that has a vital impact on your final performance.

It all comes down to IF
If your main processor is not top of the line, if your computer bus is not the fastest, if your RAM is not the fastest, if your connections to the monitor are not the fastest, if your just recently downloaded driver is not the fastest, if your operating system is not tweaked to insanity, and there are perhaps a thousand more ifs, then the computer aficionado next door might just outperform you with his machine. Not to say that in a week or two, a completely new set of cards is being released and who knows what happens then.


Guest post By Andy G
http://www.bravofiles.com/
Drivers and software downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *