Lindsey Đỗ & Hùng Phan! Who are They?

Lindsey Do & Hung Phan?

Who are they?

Watch soon-will-air TechTivi Show on SaigonTiVi!

Watch to see how enthusiastic are two self-confessed tech junkies from Southern California.

&

Lindsey Đỗ & Hùng Phan?

2 nhân vật này là ai?

Hãy đợi xem coi chương trình TechTivi sắp phát hình trên SaigonTiVi!

Hãy xem sự nhiệt tình của hai nhân vật tự thú nhận mình là người yêu công nghệ cuồng nhiệt từ Nam California.

Liên Lạc

  • Business Sponsors – Bảo Trợ /  click on Contact, điền vô : Tiếng Anh và tiếng Việt
  • Khán thính giả, có thắc mắc về một chủ đề của một cái show, vô trong show notes (bấm lên cái tữa), để vô phần Comments / Bình luận bên dưới show note. Comments phải được kiểm nhận / validate mới thấy, để tránh Spam. Không cần phải đăng nhiều lần
  • Vô những microblogging / Social Media như Twitter (tiếng Anh)  / Saigonica (tiếng Việt, Anh, Pháp) thì mau chóng hơn và hy vọng có đối thoại mau chóng và phong phú giữa cộng đồng