Cong Ty Netflix Tách Ra Làm Hai

Sau khi nhận thấy giảm số thu đột ngột trong tam cá nguyệt vừa qua. Sự giảm thu nầy có lẻ vì Netflix mới tăng giá thuê subscription. Ông Reed Hastings, giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty Netflix,, trong một đoạn video, tỏ lời xin lỗi đến thành viên khách hàng và công bố một sự thay đổi cơ sở hạ tầng với việc tạo ra Qwikster, một kinh doanh riêng chỉ lo về cho mướn DVD.

Netflix từ nay, chỉ tập trung vào thuê bao trực tuyến streaming phim. Với dịch vụ Qwikster, người đang dùng Netflix sẽ phải đi Qwikster để quản lý việc bao thuê DVD / Blu-ray / Game.  Cả hai công ty sẽ cho thêm chi tiết cùng giá cả thuê bao trong các thông báo sau.

Say quyết định nầy được thông báo, khách hàng cũng chả những không bằng lòng, mà còn tỏ vẻ phẩn nộ hơn. Những cổ phiếu của công ty tiếp tục giảm giá trên thị trường chứng khoáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *