Dự Án Google Glass

image Sau nhiều tháng tin đồn, Google chánh thức công bố dự án Glass qua một đoạn video ngắn, trong đoạn video nầy, Google cho thấy một khái niệm công nghệ mới về một gọng kính thông minh, nó có thể trợ giúp người mang, bổ sung thông tin thục dụng và cần thiết hiện ngay trước mắt. Công dụng dựa trên công nghệ gọi là Augmented Reality. 

Dự án “Glass” là một dự án nghiên cứu một công nghệ của Google mà người  ta đồn rằng chính anh Sergey Brin , người đồng sáng lập công ty đảm trách với một nhóm thành viên phát triển bí mật trong đội Google X.

Dự án nhằm mục đích gia tăng thêm các trải nghiệm hàng ngày của người dùng  bằng cách hiển thị các chỉ số hình ảnh trực tiếp dưới tầm nhìn bình thường trong cuộc sống.

Dự án nầy còn đang trong giai đoạn phát triển để lấy thêm ủng hộ trong quần chúng. Ai cũng biết là công nghệ mới sẽ phải đụng đột với nhiều vấn đề luật pháp như an toàn khi lái xe, đi bộ, bí mật cá nhân, v.v.. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *