Nộp Check Vô Ngân Hàng PayPal Bằng Hình Chụp Với iPhone

imageTừ nay bạn sẽ Không cần đi đến hoặc gửi check tới ngân hàng  của bạn. Trong vài ngày, PayPal sẽ phát hàng một phiên bản mới của ứng dụng iPhone, cho phép người dùng chụp một bức ảnh của mặt trước và sau tấm check để trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của bạn.

Ứng dụng này sẽ được phát hành vào vài ngày tới PayPal của Laura Chambers, giám đốc ngân hàng PayPal đã công bố tại  hội nghị TechCrunch Disrupt tổ chức ở San Francisco.

PayPal là một dịch vụ ngân hàng được các thành viên sử dụng eBay để trao đổi tiền trực tuyến, PayPal không có văn phòng chi nhánh, do đó sự đổi mới này không phải là một ngạc nhiên lớn. Một khi đã được chứng minh là an toàn và tiện lợi, các ngân hàng khác sẽ làm theo để đơn giản hóa phương pháp tiền gửi tử trước tới nay.

No more a trip to the bank or snail mailing needed to deposit your checks. In few days, PayPal will make available a new version of its iPhone app that allows users to snap a picture of the front and back to deposit to your account.

The app should be released in the next day or so, PayPal’s Laura Chambers revealed on stage at  TechCrunch Disrupt conference in San Francisco.

PayPal is well known for eBay members to exchange money online, PayPal does not have physical branch offices, therefore this innovation is not a big surprise. Once proven, other banks will follow to simplify the traditional deposit process.

[Via TechCrunch]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *