Làm Đẹp Windows Desktop Của Bạn Với SE-DesktopConstructor

Một cách rất đơn giản để xếp đặt gọn gàn cho máy tính Windows với SE-DesktopConstructor, một thiết kế tiện ích, miễn phí mà không cần cài đặt hoặc install.

Bạn có thể tải về và unzip vào một thư mục hoăc folder và khởi chạy cái file exe.. Có một thư mục, gọi là Wallpapers  có chứa một số hình, bạn có thể thêm hình wallpaper trong cùng một thư mục. image

Một biểu tượng hay icon nhỏ sẽ xuất hiện ở khay bên dưới, nếu cần thay đổi giao diện theo sở thích của bạn. Các tùy chọn cấu hình cho phép:

  • Thay đổi màu nền hoặc thiết lập để tự động thay đổi
  • Đặt màu gradient (trong suốt)
  • Tạo hộp  (hộp có màu trong suốt như nhìn thấy phía sau lịch). Bạn có thể tạo ra các hộp để dàn xếp, tổ chức gọn gàng biểu tượng (icons) trên máy tính của bạn..
  • Thêm một đồng hồ (với nhiều định dạn sẵn để lựa chọn)
  • Thêm lịch

Định kích thước và vị trí của từng đối tượng có thể làm với cách kéo và chỉnh kích thước bằng chuột. Đừng quên nhấn "OK" và "Apply" để xem thay đổi.

Dưới đây là vài thí dụ:

se-desktopconstructor_desktop_wallpapers-109696

Tải xuống từ SE-DesktopConstructor.

A very simple way to dress-up your Windows desktop with SE-DesktopConstructor, a free design utility that does not require to install.

You can download and unzip the portable version of package to a folder and launch the .exe file. There is a folder, called Wallpapers that contains some default backgrounds, you can add yours within the same folder. A small icon will appear at the system tray ,should you need to customize at your likings. The configure option allows:

  • Change the background or set-up for automatically changing
  • Set color gradient to add drama
  • Create shape (or box with transparent color as seen behind the calendar in the below screenshot. You can create additional boxes to neatly organize your desktop icons.
  • Add a clock (analog or digital formats with many presets to choose from)
  • Add a calendar

Sizing and position of each object can be set with drag and size with your mouse. Don’t forget to hit “OK”  and “Apply” to see change.

SE-DesktopConstructor 1.1.1 Wallpapers software developed by SE-SOFT.COM. The license of this wallpapers software is freeware, the price is free, you can free download and get a fully functional freeware version of SE-DesktopConstructor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *