Facebook Chính Thức Ra Mắt Facebook Messenger Dành Cho Windows 7

Những thành viên của mạng xã hội facebook, từ nay có thể dùng ứng dụng chat hay Messenger riêng của Facebook mà không cần mỡ trình duyệt browser để vô trang Web của  Facebook. Ứng dụng nầy cũng cho phép xem ticker và thông báo hay notification.

Cũng cần nói thêm Ticker là một tính năng khá hay, nó hiện thông tin trực tiếp những cập nhật sta­tus của bạn bè trên Face­book mà không cần phải tải lại trang. Còn thông báo hay notification là một pop-up windows thông báo cập nhật từ bạn bè có liên hệ tới mình.

Facebook công bố ứng dụng nầy cho những người không muốn sử dụng browser để có thể theo dõi sinh hoạt với bạn bè, hay cho một số môi trường doanh nghiệp, thường không cho phép nhân viên truy cập vào trang web Facebook.

Ứng dụng Facebook dành cho smartphone như iPhone, Android và Blackberry cũng rất được nhiều người dùng thay cho vô trang Web. Ngoài ra Facebook hứa hẹn nhiều tính năng mới sẽ được thêm vào trong phiên bản trong tương lai, như nhiều người bạn chat cùng một lúc, gọi điện thoại video,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *