Facebook Graph search

Facebook Graph search là công cụ tìm kiếm mới của Facebook.

Facebook Graph Search hoạt động khác hẳn với Google search, không dựa trên từ khóa hay keyword mà Facebook nói rằng công cụ tìm kiếm này sử dụng quá trình xử lý “ngôn ngữ tự nhiên” để lọc các mối quan hệ, mối quan tâm của người dùng trong Facebook.

Công cụ tìm kiếm mới của Facebook sẽ cho phép người sử dụng tìm kiếm như “nhà hàng mà bạn bè của tôi đã được đến trong Orange County” (có nghĩa là Facebook check-in) hay của hàng bánh mà bạn bè của tôi thích” (mà có nghĩa là có một Fan page mà người nào đó “Thích”), Những người bạn tôi ở vùng San Diego còn độc thân,… Tấn hình cô bạn tên X của tôi đăng lên vào năm 2000 có “khách sạn gần Santa Ana”.. tìm địa phương,… Những nội dung không phù hợi với câu hỏi khi dùng Graph Seach, sẽ được thực hiện thông qua Bing.com của Microsoft.

Với tính năng nầy thì mọi người cũng nên cẩn thận. Vớ những cái gì mình để vô đó thì người khác có thể tìm rất dễ dàng.. Vì vậy, nên vô xem mấy cái settings, để ý là chỉ cho bạn của mình xem, đừng dùng bạn của bạn hay công cọng,…Muốn dùng trong giai đoạn nầy, các bạn phải ghi danh tại http://facebook.com/Graphsearch

Facebook Introduced Graph Search

Facebook, the social network giant  introduced a new beta feature called Graph Search, a natural language based search engine that is focusing on providing answers based on people, photos, places and interests coming from your social graph including your friends and friend of friends on Facebook. The service will only be available on the Web.

image

Until now, as normal activities, Facebook users can update status, post photos on their wall and read back recent status, photo updates from friends on the newsfeed,  but if they want to go back and search something from that data stream has been virtually impossible.

Facebook has partnered with Microsoft Bing to implement a search feature that allows users to as questions such:

  • People: “friends who live in my city,” “people from my hometown who like hiking,” “friends of friends who have been to Yosemite National Park,” “software engineers who live in San Francisco and like skiing," "people who like things I like," "people who like tennis and live nearby"
  • Photos: “photos I like,” “photos of my family,” “photos of my friends before 1999,” "photos of my friends taken in New York," “photos of the Eiffel Tower”
  • Places: “restaurants in San Francisco,” “cities visited by my family,” "Indian restaurants liked by my friends from India," “tourist attractions in Italy visited by my friends,” “restaurants in New York liked by chefs," "countries my friends have visited"
  • Interests: “music my friends like,” “movies liked by people who like movies I like,” "languages my friends speak," “strategy games played by friends of my friends,” "movies liked by people who are film directors," "books read by CEOs"

Facebook warns that the capability is in very early in the development of Graph Search. It’s only available in English today and you can search for only a subset of content on Facebook. Posts and Open Graph actions (for example, song listens) are not yet available. They are working on these things including Instagram integration over the coming months.

Graph Search follows your current privacy settings. You can only search for content that has been shared with you.

image

The service is rolling out on a limited basis. You can go to www.facebook.com/graphsearch to get on the waitlist. You will notice the new top blue bar that incorporate the universal search box.. The service displays dynamically the search results as you type. On the right hand side, you will see the option to refine your search.

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *