Facebook Nâng Cấp Chức Năng Xem và Upload Hình Ảnh.

Chia sẻ hình ảnh chiếm một phần lớn trong các họat động của Facebook với hơn 250 triệu hình ảnh được upload mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gã khổng lồ trong mạng xã hội hiện nay đã tiếp tục có những cải tiến lớn hơn cho người dùng về mặt upload hình ảnh như upload hình ảnh nhanh hơn các file hình ảnh lớn hơn, cũng như cách hiển thị hình ảnh trên giao diện của người dùng rõ ràng và tập trung hướng người  dùng một cách tốt hơn.

Các tính năng này sẽ được dần triển khai rộng rãi cho tất cả các người dùng vào các ngày tiếp theo.

 

Facebook Enhances Photo Viewing

Photo sharing is a big part of daily activities on Facebook site with over 250 million photos upload daily. Starting today, the social media giant will further improve user experience with faster upload and larger viewing area along with cleaner interface and better focus

The feature is rolling out gradually with the new sharing options in the coming days.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *