Facebook Timeline Đã Có Cho Tất Cả Mọi Người.

Mặc dù đã công bố từ cuối tháng 9, thế nhưng đến bây giờ thì Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới mới bắt đầu mở chức năng Timeline thay thế cho trang profile cá nhân của mọi người. Để sử dụng timeline, chỉ cần vào link  Introducing Timeline và nhấn vào “Get It Now”, hoặc bạn có thể chờ tới khi nhận đựơc thông báo ở phần trên cùng trong trang profile của bạn.

Dành cho những người dùng facebook, Timeline sẽ được định dạng theo thời gian với các mục như: status, media, các họat động gần nhất, cũng như các sự kiện mà bạn tham gia vào.

image

Timeline bao gồm các tính năng: hình avatar và photo/video cover và một vài thông tin cá nhân của người dùng. Bên dưới là những cập nhật được chia ra 2 thanh với media được hiển thị rõ ràng. Thanh trượt nằm ở phía trên bên phải của trang để dễ dàng điều khiển và nhìn hơn. Nhấn vào dòng giữa ở 2 cột này để chèn vào status, sự kiện… khi cần thiết.

Tính năng mới đủ dễ dàng cho bạn đi về sau hoặc xa hơn nữa để dễ dàng kiểm sóat các nội dung hoặc gỡ bỏ từng event một. Timeline sẽ đựơc định dạng cho cả phiên bản trên desktop cũng như điện thọai.

[youtube]f_KzeEWewXU[/youtube]

Bắt đầu vào ngày hôm nay, Timeline đã có trên Andord và m.facebook.com (phiên bản cho iPhone thì đang đến sau.)

image

 Timeline mới như là sự đại diện tốt hơn cho bạn cũng như cho bạn dễ dàng tìm lại những điều trong lịch sử của mình. Ngòai sự tiện lợi trên thì cũng đừng quên rằng những người khác cũng có thể dễ dàng nằm bắt được các họat động đã qua của bạn. Hãy sử dụng một cách cẩn thận.

Facebook Timeline Now Available to All (on Opt-In Basis)

Announced last September, today Facebook, the popular Social network just opened the feature Timeline to replace the user Profile page to all, as “opt-in” fashion. To get timeline, simply go to the Introducing Timeline page and click “Get It Now.” Or you can wait until you see an announcement at the top of your profile.

For Facebook users, the new Timeline format in the profile represents the chronological  timeline including statuses, media, activities related to a particular event.

image

The Timeline features the user avatar and a photo /video cover and few personal information from the user profile. Below are the status updates with inline media, in 2 column format. The timeline slider is located on the top right of the page for greater scale navigation. Click on the line between the 2 status columns to insert additional status, events, etc.. as needed.

The navigation is easy enough to go back and forth in time as well as the ability to control the contents attached or removed to/from each event. The Timeline will be formatted with fluidity for both desktop and mobile.

User can choose to make any post private by hovering on the top of each post to select the viewing levels. You can also hide, delete or feature the post (expand across 2 columns and place on the top) by using the dropdown ?icon located top right  of each status.

Starting today, timeline will also be available on Android and m.facebook.com. (iPhone app is coming).

image

The new timeline represents better your profile landing page and allow quick navigation to your history. While it is convenient, do not forget it is also very accessible to public to quickly scan your activity. Use with care.

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *