Facebook Cọng Tác Với Skype

imageHãng VoIP, Skype có 560 triệu thành viên đăng ký, những thành viên sẽ có cơ hội để liên lạc với hơn 500 triệu thành viên trên Facebook.

Hai công ty nổi tiếng sẵn sàng công bố một quan hệ đối tác, nó sẽ bao gồm hội nhập của tin nhắn SMS, voice chat và Facebook Connect. Theo báo cáo của AllThingsD.
Người dùng Facebook  sẽ có thể hổ trợ thêm video, voice chat, và người sử dụng Skype sẽ có thể tích hợp Facebook bạn bè vào sổ địa chỉ Skype của họ thông qua Facebook Connect.

Skype 560 million registered users will have the opportunity to mash-up with Facebook 500 million registered users. Two popular companies are poised to announce their partnership that will include integration of SMS, voice chat and Facebook Connect. As reported by AllThingsD.

Facebook users will be able to add video, voice chat in addition to text and Skype users will be able to integrate Facebook friends to their Skype address book via Facebook Connect.

image

The move would allows Facebook to tie its community to popular communication tools and Skype to enlarge its user base as the company is preparing for its Stock initial public offering.

Technorati Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *