Dịch Vụ Chia Sẻ Hình Ảnh Trên Điện Thoại Smartphones: Instagram và PicPlz

Những điện thoại Smartphone hiện đại càng ngày càng được thiết bị máy chụp hình tối tân. Với tính năng cao và máy được luôn luôn liên kết trên mạng Internet qua 3G/ 4G hay WiFi, người sử dụng có thể chụp ảnh và chia sẻ một cách thật mau chóng với bạn bè và gia đình bất cứ ở đâu.

Chúng ta sẽ xem qua 2 ứng dụng miễn phí thật tiện và thú vị :

Thứ nhất là ứng dụng Instagram dành cho iPhone. Một ứng dụng được nhiều người hưởng ứng nhất hiện nay. Ứng dụng nầy dựa trên vài nguyên tắc thật đơn giản như:

  • Chụp hình từ ứng dụng hay lấy hình đã có cùng geo-tag, thông tin về địa điểm
  • Với nhiều tính năng lọc hình, ngu7o7ni2 dùng có thể biến dạng tấm hình thành nhiều màu khác nhau, cọng thêm nhiều kiểu khung hình
  • Ứng dụng giảm dung lương và tải lên mạng xã hội như Flickr, Facebook, Twitter  hay Instagr.am, V.V.. hoặc gửi qua email thật mau chóng

Ứng dụng hổ trợ nhiều thứ tiếng khác nhau.

 

Ứng dụng thứ hai là PicPlz dành cho iPhone, Android và mạng Web. Ngoài giao diện hơi khác với Instagram, PicPlz cũng có cùng tính năng chụp hình, để thêm những lọc màu khác nhau và chia sẻ hình qua mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tumblr, Posterous and Foursquare.

imageimage

PicPlz có đặc điểm là người dùng có thể chọn phẩm chất hình anh y nguyên như bản chánh, trước khi ứng dụng lọc màu.

Cả hai ứng dụng đều dễ dàng sử dụng nếu người dụng chọn tính năng căn bản như chụp, làm hình đẹp với cách lọc màu và đăng lên mạng xã hôi thông dụng…

Ngoài ra cả hai đều có cộng đồng riêng để theo dõi những sinh hoạt của bạn khác hoặc bình luận, v.v…

With the ever-increasing quality of the camera on your smartphone, taking instantly photo and share them to your friends and family has become much easier and much fun.

The first app Instangram (Website http://Instagr.am) available on the iPhone has become a bit hit amongst mobile users and has attracted major investors and partners.

The free app essentially based on few simple principles:

  • Simple to use – take photo with the free app or from your existing photos with geo-tag
  • Additional filters can instantly transform your photos in to artful looks.
  • Quick upload (photos are down-scaled)
  • Instant sharing across several social services at once (Flickr, Facebook, Twitter  and its own Instagr.am community
  • Taken photos are shown in the app for possible comment and repost

Supporting several languages, is the key A key of Instagram’s fast growth. 

The downsize of Intagram is the lack of a Web presence and support of other mobile platform. Photographers also critic the lost of quality with photos.in favor of upload speed.

The second app is PicPlz, the concept is similar to Instagram with a fundamental difference in preserving original photo quality, user can pick quality or upload speed, the service essentially keeps the original format and adding the filter on its servers. PicPlz currently supports Android and iPhone and has a Web service for users. Facebook, Twitter, Tumblr, Posterous and Foursquare accounts can be linked from the app.

 

Once uploaded, the app can still show the photos that have been taken by you. You can post browse, comments or like but, from the app, you can not post again elsewhere.

Since both apps are free, you can download and play with their services to see the one fits the most to your likings. Both of them are intuitive if you just want to perform basic functions taking photos, apply filters and post to your favorite social networking sites. Beyond these features, it might take time to get used to.

The two above apps are designed for larger audience. If you share photos with smaller group, take a look at Path.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *