Firefox Vượt Ngưỡng 7 Triệu Lượt Tải Về Trong 24 Giờ Ra Mắt

imageHãng Mozilla đã ra mắt trình duyệt đa nền tảng Firefox phiên bản 4.0 cho máy tính để bàn. Trong 24 giờ đầu tiên, lượt tải về đã vượt mức 7 triệu lần, cao hơn khá nhiều so với 2,3 triệu lượt trong ngày đầu tiên của trình duyệt Microsoft IE9.

Tuy nhiên, khi mà Microsoft gói trình duyệt IE9 vào tính năng Windows Update thì bối cảnh sẽ chuyển sang hướng có lợi cho họ.

Phiên bản mới nhất Firefox 4 được tăng tốc dỡ dội (từ 6 đến 10 lần), sử dụng trực quan thông minh, và lần đầu tiên sẽ được cung cấp cho cả máy để bàn và thiết bị di động khi mà Firefox 4 cho Android và Maemo sẽ được giới thiệu trong 2 tuần kế tiếp.

Ngăn cảng theo dõi (Do not track), App tabs (gắn ở thanh tab bar), Firefox Sync, HTML 5, tăng tốc hardware… là một trong những tính năng mới được giới thiệu ở video bên trên, đọc thêm chi tiết tại đây.

Firefox 4 đã có sẵn để tải về cho hệ điều hành Windows, MacOS X và Linux với hơn 80 ngôn ngữ. Trình duyệt này cũng sẽ sớm có cho Android và Maemo

Firefox Exceeded 7 Million Downloads for the First 24Hr

Mozilla released Firefox version 4.0 for desktop, a cross platform browser. For the first 24 Hrs, the download has exceeded 7 millions to contrast with Microsoft IE9, which scored 2.3 million downloads for the first day. However, when Microsoft rolls out IE9 as regular Windows Update, the landscape will change to its favor.

The latest version  of Firefox 4 is blazingly (6 to 10x) fast, cleverly intuitive to use, and for the first time, will be delivered consistently across desktops and mobile devices when Firefox 4 for Android and Maemo lands in the next couple of weeks.

 

Do not track, Content Security Policy, App tabs (pin to the tab bar), Firefox Sync, HTML5, Hardware Acceleration, etc.. are among the new features explained in the above video.   Read more features in details HERE! 

Firefox 4 is available to download for Windows, Mac OS X and Linux in more than 80 languages. Firefox 4 will also be available on Android and Maemo devices soon.

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *