Đón Xem TechTiVi Show Mới Nhất!

Mời các bạn đón xem show kỳ nầy ..Chúng ta cùng khám phá Apple iPhone 4 và những công bố quan trọng từ Apple WWDC 2010.

3 thoughts on “Đón Xem TechTiVi Show Mới Nhất!

Comments are closed.