Công Nghệ Dùng Cử Chỉ Để Điều Khiển Máy Điện Tính Từ Elliptic Labs Technology

imageElliptic Labs, một công ty từ thành phố Oslo, Na Uy muốn lỗi thời hóa những thiết bị remote control . Công ty nầy tạo một cách tương tác hoàn toàn mới lạ với máy tính, chỉ bằng những cử chỉ của bàn tay của bạn mà không cần đụng vô thiết bị nào khác.

Gần đây, với sự ra mắt của Microsoft Kinect, máy nầy phát hiện chuyển động của con người để tương tác với các trò chơi, người ta cũng bắt đầu thấy xuất hiện những khai thác mới về công nghệ nầy cho những ứng dụng khác.

Elliptic Labs sắp triển khai công nghệ nầy ra trên thị trường, khởi đầu là một docking station cho Apple iPad. Thiết bị nầy có chức năng điều khiển iPad với cử chỉ với bàn tay để trước máy mà không cần đụng trên màn ảnh.

Elliptic Labs, a Norwegian company from Oslo, wants to make your remote control obsolete. The company   is creating new ways of interacting with computers. just by gestures of your hand.

Recently, with the launch of Microsoft Kinect, which can detect human movement to interact with games. A foray of third party hacks have used the same interface to create innovative gesture detection as input to various applications on different computing platforms.

Elliptic labs is getting very close to the commercial launch with a low cost docking station for the Apple iPad that enables gesture control for various function without having to touch the screen. While the application is less important for a portable device,  I’d see this technoloby being very useful for your living room TV to replace your numerous perky remote controls and avoid the cost of producing expensive touch sensitive screen. (don’t you hate those fingerprints on your touch devices?).

Visit Elliptic Labs at CES HERE!

[Via Geeky-Gadgets

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *