Gmail có giao diện người dùng mới

Nhóm phát triển Gmail của Google đựơc cho là sẽ tung ra một giao diện mới phù hợp với các dịch vụ online khác. Đoạn video dưới đây cho chúng ta thấy cửa sổ làm việc của Gmail được tự động điều chỉnh, điều chỉnh mật độ ký tự văn bản, themes mới, tăng cường khả năng tìm kiếm. Sự thay đổi cũng bao gồm hình cá nhân trong trang Profile cho mục contact. Các yếu tố định vị bên trái cửa sổ làm việc có thể được thay đổi kích thước bằng tay hoặc tự động…

Gmail đã xác nhận việc có giao diện mới nhưng chưa đề cập đến việc khi nào sẽ triển khai.

[youtube]vfW5e6jVsMs[/youtube]

Gmail is Getting a New Look & UI

imageGmail team from Google is about rolling out a new interface that will be consistent with other Google online services. The video below shows a auto resize window, adjustable text density, new themes, enhanced search capability. Inclusion of Google profile photo for contact entries.  Elements located on the left sidebar can be resizable manually or automatically, etc..

Google has confirmed the new design but did not mention the availability.

[youtube]aF2I8c3fNQs[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *