Google+ Có Chức Năng Xác Thực Người Dùng và Chức Năng Sticky Navigation Bar.

Google+ đã đưa ra chức năng xác thực người dùng trong trang cá nhân của người dùng, do đó những người muốn đưa bạn vào Circle của họ sẽ dễ dàng bíêt được thông tin của bạn là thực và bạn đúng là người mà họ muốn kết bạn.

Hiện tại, Google+ chỉ tập trung vào việc xác thực những người dùng công cộng, những người nổi tiếng và những người có số lượng thành viên vượt quá mức cho phép của Circle.

Ngòai ra, trong phiên bản mới này, người dùng sẽ nhìn thấy thanh điều khiển màu đen bên trên, chức năng này sẽ tự động điều chỉnh màn hình của người dùng dựa trên kích cỡ màn hình của họ.

Google+ is Rolling Out Verification Badges and Sticky Navigation Bar

Google Google+ team is rolling out verification badges on profiles so you can be sure the person you’re adding to a circle is who they claim to be.

For now, Google+ only focuses on verifying public figures, celebrities, and people who have been added to a large number of Circles, but  the team is hinting on expanding this to more members.

In addition, with a new release, users will see the navigation black bar on the top remains sticky and auto-resized based on screen-real estate.

Verification Badges [youtube]2mqAXX8Vi2g[/youtube]
Sticky Navigation Bar [youtube]AviQ05CwXZA[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *