Google Docs Hổ Trở Chỉnh Sửa Trên iOS và Android

Google Docs, bộ nhu liệu Office miễn phí trên Mạng, vừa hổ trợ thêm chỉnh sửa trên những thiết bị máy Android và iPad. Mặc dầu khả năng chỉnh sửa hơi bị hạn chế trên màn hình nhỏ, nhưng với tính năng mới, người sử dụng thiết bị di động có thể chỉnh sửa ngay khi cần.

Người dùng có thể mở một tài liệu Google Docs, chỉnh sửa và lưu lại. Ứng dụng web không cho phép để tạo tài liệu mới.

Bạn có thể truy cập vô http://docs.google.com trong trình duyệt di động trên các thiết bị Android với Froyo (phiên bản 2.2) và trên các thiết bị IOS (phiên bản 3.0 +) bao gồm cả iPad, chọn tài liệu bạn muốn chỉnh sửa, bấm nút Edit.

Google Docs, the free office suite online, just added editing capability on the Android platform and the iPad,  The limited editing capability is understandable on smaller screen, but with the wide adoption of tablet form factor, adding editing capability  makes sense.

Users can open a Google Docs document, edit and save. The Web app does not yet allow to create new document from the mobile browser. Nevertheless, it is a convenient way to jot quick note or quick change to existing documents. 

You can visit docs.google.com in a mobile browser on supported devices, and select the document you want to edit, press the Edit button to switch to the mobile editor.

Support is available on Android devices  with Froyo (version 2.2) and on iOS devices (version 3.0+) including the iPad. English language for now.

[Source Google]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *