Google Earth Được Tối Ưu Hóa cho Máy Tính Bảng Android 3.0 Honeycomb.

Googe vừa giới thiệu phiên bản mới của ứng dụng bản đồ 3D Google Earth cho thiết bị dùng Android 2.1 và mới hơn. Thiết kế mới chỉ làm việc với máy tính bảng dùng hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb.

Những lập trình viên Google Earth đã tận dụng ưu thế màn hình lớn và khả năng xử lý đồ họa để trang bị cho nó khả năng hiển thị các kiến trúc 3 chiều.

Thanh hành động mới ở phía trên được thiết kế để bật tính năng tìm kiếm cũng như đưa tùy chọn “bay đến nơi của bạn” và các lớp như là địa điểm, ảnh rộng, Wikipedia và các toà nhà 3 chiều…

Để tải hoặc cập nhật Google Earth, vào địa chỉ m.google.com/earth bằng trình duyệt của máy bạn hoặc vào Android Market.

Google Earth Optimized for Android Honeycomb Tablets

image Google just release a new version of its 3D mapping Google Earth to Android devices 2.1 and later. The new design only works with tablets that run Android 3.0 Honeycomb.

Google Earth developers  take full advantage of the larger screen real estate and potent graphic processor to harness its capabilities including support for fully textured 3D buildings

The new designed action bar up top enables search as well as giving the option to “fly to your location” and layers such as Places,Panoramio photos, Wikipedia and 3D buildings, etc.

To download or update Google Earth, go to m.google.com/earth in your device’s browser or visit Android Market.

[Source Google]

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *