Google+ iPhone App Cập Nhật Với Tính Năng Hangouts Group Video Chat

Trong trường hợp bạn chưa dùng mạng xã hội mới nhất của Google, thì hiện nay Google + đã mở cửa tự do cho bất cứ ai muốn tham gia mà không cần phải có thư mời nữa.

Ngòai phiên bản dành cho Android thì Google cũng đã phát hành phiên bản mới dành cho đối tác của mình trên nền tảng iOS. Incoming được thay đổi nhiều, đáng chú ý nhất là khả năng Hangouts, một dạng video chat theo nhóm trên điện thọai của bạn. Google+ Hangouts là một ứng dụng chat video theo nhóm cho phép 10 người có thể tham gia vào cùng 1 lúc thông qua máy tính, smartphone khi thiết bị của họ có camera ở phía trước.

Hangouts trên điện thọai của bạn: Stream View (trái), Green Room (giữa), Portrait Mode (phải)

Cũng giống như trên Android, Google đã thay đổi tên từ Huddles (nhóm tin nhắn riêng của nó) trên Google+ trở thành Messenger cũng như bổ sung thêm tính năng gửi hình ảnh.

Đọc thêm tại  the iTunes page để biết thêm chi tíêt.

 

Google+ iPhone App Updated with Hangouts Group Video Chat

In case you have not tried the latest social network from Google, Google+ is now opening up for anyone to join without the need for an invite.

In addition to the Android version, Google just released a new version of its counterpart on iOS platform. Incoming changes are numerous,  most notably the ability to participate in Hangouts group video chat from your phone. Google+ Hangouts is group video conferencing application, which lets up to 10 users at a time to hold a session via their computers and smartphones equipped with front cameras..


Hangouts on your phone: Stream View (left), Green Room (center), Portrait Mode (right)

Just like the Android app, Google has renamed its Huddles group messaging feature on the Google+ iPhone app to Messenger adding the ability to send photos.

Read the change log on  the iTunes page for more.

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *