Công Ty Google Thay Đổi Ban Giám Đốc

imageTrong cuộc gọi để công bố số thu nhập của công ty, Google chia sẻ doanh thu rắn vượt quá sự mong đợi của thị trường chứng khoáng Wall Street. Nhưng các kết quảtài chính đã hoàn toàn bị lu mờ bởi thông báo ngạc nhiên từ Google công ty quyết định thay đổi cấp điều hành. Trong khi những tên tuổi này đều quen thuộc với công ty, Google cho biết sự thay đổi này cần thiết cho hợp lý hóa việc quyết định và tạo ra các chủ trương, đường hướng rõ ràng hơn cho công ty".

Dưới đây là các chi tiết:

  • Bắt đầu từ ngày 04 Tháng Tư, ông Larry Page, trở thành giám đốc điều hành
  • Người đồng sáng lập công ty, ông Sergey Brin sẽ tập trung vào các dự án chiến lược liên quan đến những sản phẩm mới.
  • Ông Eric Schmidt sẽ trở thành chủ tịch điều hành và sẽ tập trung những sinh hoạt ngoại bộ với khách hàng và các mối quan hệ kinh doanh rộng lớn hơn, tiếp cận với chính quyền và lãnh đạo công nghệ khác.

Today, in the earning call, Google shared solid revenue that exceeded Wall Street expectation for the last quarter. But the financial results were completely shadowed by the company’s announcement to change its top executive levels. While the names are all familiar with the company. The shift is supposed to “streamline decision making and create clearer lines of responsibility and accountability at the top of the company” . Below are the details:

  • Starting April 4, co-founder Larry Page, becomes CEO and takes over day-to-day operations.
  • Co-founder Sergey Brin will focus on strategic projects, specifically, new products.
  • Eric Schmidt becomes Executive Chairman and will focus externally on “deals, partnerships, customers and broader business relationships, government outreach and technology thought leadership–all of which are increasingly important given Google’s global reach.”
  • Internally, Schmidt will continue to act as an advisor to Larry and Sergey.

[Via ZDnet]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *