Google Tìm Kiếm Real-Time Có Trang Nhà Mới

Tháng 12 năm 2009, Google đã bổ sung tính năng tìm kiếm real-time, nhưng tính năng nầy rất khó tìm thấy trên trang nhà của Google, vì vậy bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ dành cho một trang nhà riêng cho việc tìm kiếm với “thời gian thực” hoặc còn gọi là real-time. Trang chủ của riêng là http://www.google.com/realtime

Tìm kiếm với với “thời gian thực”, các bạn sẽ thấy kết quả được tự động câp nhât với những biến động vừa xảy ra hoặc ngững đàm thoại liên quan với chủ đề nầy gom góp trên Internet  qua mạng xã hội Facebook, Twitter, Friendfeed, Buzz, Blogs, v.v…

[Source Google]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *