Google Voice sắp Được Tích Hợp với Điện Thoại của Công Ty Sprint

Google và Sprint vừa công bố sự kết hợp chặt hơn cho điện thoại của nhà mạng này và dịch vụ Google Voice. Theo đó khách hàng của Sprint có thể lấy số điện thoại đang dùng để tạo thành số Google Voice, và khách hàng mới có thể dùng số Google Voice của họ thành số điện thoại di động.

imageGoogle voice đã từng là dịch vụ chuyển tiếp điện thoại tốt với nhiều công dụng mà thường khó giải thích. Dịch vụ tập trung vào:

  • Phân phát một số điện thoại thông thường miễn phí.  Dùng số Google Voice  này để nhân điện thoại gọi vào từ các số điện thoại gắn vào nó, điều này giúp người dùng ít lệ thuộc vào những số điện thoại đã có.
  • Bạn có thể lập trình từ website Google Voice việc khi có người gọi vào số đó, nó sẽ chuyển cuộc gọi đến bất kỳ số nào bạn chọn. Nếu bạn không trả lời, hộp thư thoại sau đó sẽ được sao chép thành văn bản (đi cùng âm thanh nếu bạn không thẻ giải mã đoạn văn bản) và gửi mail cho bạn. Bạn có thể chọn thêm dịch vụ khác như SMS, gọi bằng Gmail với giá rẻ hơn cho cuộc gọi đường dài…

Dùng nó trông đơn giản nhưng dịch vụ cũng có sự rắc rối ở một vài điểm:

  • Cho bạn của bạn một số mới để gọi là một điều dễ làm nản chí, nhưng hy vọng bạn chỉ có thể làm nó 1 lần cuối.
  • Các cuộc gọi đi từ bạn sẽ đưa số điện thoại thực của bạn trong CallerID, điều này sẽ làm bạn bè bạn bối rối. Google có giải quyết bằng cách cung cấp với ứng dụngcài đặt trên smartphone. Trong khi nó làm việc tốt và uyển chuyển, sự trải nghiệm là không giống nhau nhưng ứng dụng điện thoại bình thường. Cuộc gọi được tạo trên Smartphone dùng ứng dụng Google Voice sẽ hiện số GV trong caller ID cũng như khả năng kết nối 2 điện thoại, ví dụng nếu chiếc iPhone dùng mạng AT&T của tôi có sóng kém ở nhà, tôi vẫn có thể dùng ứng dụng GV trên iPhone để gọi, ứng dụng có thể gọi vào điện thoại bàn cũng như người tôi cần gọi.

Tính năng này sẽ sớm có mặt cho khách hàng của Sprint tại Mỹ. Khi nó khởi động, nó sẽ dần có mặt đến toàn bộ người dùng GV, và họ có thể bật nó lên trên website Google Voice. Nếu bạn không thấy nó, đừng lo lắng, bạn có thể để lại địa chỉ mail của mình tại website google.com/voice/sprint và họ sẽ thông báo cho bạn sớm nhất khi tính năng này đã khởi động.

Google Voice Integration With Sprint Phones is Coming

Google and Sprint just announced a tighter integration of the carrier phones and Google Voice service. In the terms, Sprint customer can keep their existing phone number to make it a Google Voice number and new Sprint customer can port their GV number to be their next cellphone number.

Google Voice has been a great phone forwarding service with many virtues that are often hard to explain. The service focuses on:

  • Obtain a regular but virtual phone number for free that you keep with you as long as Google is in business. The soft GV number is independent from any other real phone numbers attached to it. This makes the cellphone number somewhat irrelevant.
  • You can program from Google Voice Web site so when people ring that number, it will forward the call to any other numbers of your choice.
    If you don’t pickup, voicemail subsequently will be transcribed to text (along with voice if you can’t decipher the transcript) and emailed to you. You can get additional services such SMS, call using Gmail, cheaper long distance, etc…

When it sounds simple, the service is also problematic in few areas:

  • Give to your friends a new number to call is a daunting task – But hopefully you can only endure one last time.
  • Outgoing calls you make will show your real cellphone number in callerID, this certainly confuses your friends. Google circumvents the latter with its own app that user can install on the smartphone. While it’s working well and flexible, the experience is not the same as native phone app.. Calls placed from a smartphone using this GV app will show the GV number in callerID as well as the ability to connect 2 phones. e.g, if my AT&T iPhone coverage is poor at home, I can still use GV app on the iPhone to call people, the app can ring my landline phone as well as the person I need to call.  

Partnering with Sprint to make the soft number, the real Sprint cellphone number would make the experience identical and even better to the native phone app along with additional GV functions, however it ties back the user to the cellphone carrier or ties back the soft number to a “real” number, which contradicts to the original design.

I enjoy using the independent GV number, mainly because I could change carrier and cellphone number at will and not impacting my phone system and I am also existing Sprint customer. I am wondering if this is enticing enough to make the switch?

This feature will be available soon to Sprint customers in the United States. Once it is launched, it will be rolled out gradually to all Google Voice users, and can be enabled through the Google Voice website. If you don’t see it right away, don’t worry—you can leave your email address atgoogle.com/voice/sprint and they notify you as soon as this becomes available.

[Source Google]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *