Join.me: Một Dịch Vụ Đơn Giản Chia Sẻ Màn Hình

image join.me là một dịch vụ trên mạng Internet thật đơn giản và cũng thật ích lợi. Bạn có thể chia sẻ màn hình trực tuyến từ máy điện tính của mình (thí dụ dùng để trình bày Powerpoint) tới một nhóm bạn khác (có thể chia sẻ cho hơn 250 người). Dịch vụ này có sẵn cho Windows và Mac mà không cần phải đăng ký.

Bạn có thể vào join.me để bắt đầu cuộc họp, Join.me sẽ tải về một program nhỏ vô máy (nó sẽ tử hủy nó sau cuộc họp hoặc bạn có thể chọn để lại để sử dụng trong tương lai); Join.me sau đó sẽ cho bạn một số, ví dụ: 567-890-123 để chia sẻ cho với người tham dự. Người tham dự từ xa, có thể vào Join.me, gõ con số vừa cho để và tham gia phiên họp của bạn.

Người tham dự sẽ bắt đầu nhìn thấy màn hình của bạn trong trình duyệt hoặc browser của họ. Là người khởi / trình, bạn sẽ thấy một widget nhỏ nổi lên trên màn hình của mình, từ đó bạn có thể điều khiển như tạm dừng phiên họp, tiến hành một cuộc trò chuyện (chat) với người tham dự, điều chỉnh âm thanh, v.v..

join.me is a dead simple conference and screen sharing tool to have a group up to 250 people to a meeting online. The service is available to Windows and Mac with no registration required.

You can visit join.me to initiate the meeting, the site will prompt to download a small code to execute (it will remove itself upon completion or you can choose to leave it for future uses); The service then will give you a number e.g. 567-890-123 to give out to your guests, who can go to Join.me and enter to join your session or they can simply enter http://join.me/567-890-123  for direct access.

Your guests will start seeing your screen in their browser. As the initiator/ presenter , you will see a small widget floating to top of your screen, from which you can pause the session, conduct a chat to a specific guest or to the group, control the audio, file tranfer or relinquish the mouse control to one of the guest….

There are free and pro (paid) version as below described:


Free Version

  • screen sharing
  • chat
  • file transfer
  • remote control

Pro Version

  • personal link
  • meeting scheduler
  • user management
  • meeting lock
  • all the goodies in free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *