Kích Họat iCloud trên PC

imageVào thời điểm nay, hi vọng bạn đã có cập nhật iOS5 cho các thiết bị của mình và đang trải nghiệm 200 tính năng mới được tích hợp vào OS này. Một trong những thay đổi lớn nhất là cách bạn lưu trữ và chia sẻ nội dung trên các thiết bị iOS của mình như là cách bạn dùng trên PC&Mac.

Dưới đây là 3 cách nhanh chóng để kích họat iCloud trên máy tính Windows của bạn:

 1.  Download iCloud Control Panel: Để kích họat iCloud trên PC Windows của bạn, trước tiên phải download iCloud Control Panel dành cho Windows (Windows Vista Service Pack 2 hoặc Windows 7)Download now.
 2. . Mở iCloud lên. Từ nút Start ở thanh menu. Chọn Control Panel > Network and Internet > iCloud. Điền Apple ID hoặc tạo mới iCloud (nếu bạn chưa có) và chọn iCloud services để kích họat chức năng. Outlook 2007 hoăc 2010 thì  cần thiết để truy cập vào iCloud email, contacts and calendars. Safari 5.1.1 hoặc IE8 để chạy iCloud trên Web.
 3. Kích họat chức năng tự động download: để kích họat chức năng tự động dowload những bài hát, apps, và sách, bạn chọn mở iTunes > Edit> Preferences > Store and select Music, Apps, and books. ( yêu cầu bạn phải có iTunes 10.5)
[youtube]DCjeSNomXrU[/youtube]

iCloud Photo Stream là một cách tuyệt vời để bạn chia sẻ hình ảnh một cách lập tức mà bạn không cần phải thao tác gì khác, nhưng chính điều đó cũng tạo cho chính ta những tình huống lúng túng, biết rằng chúng ta sẽ không cần phải mang tất cả các iDevices cùng 1 lúc. Bạn có thể mang theo bên mình iPhone nhưng iPad, PC hoặc Mac của bạn vẫn đang ở nhà… Vì vậy bạn cũng nên chú ý khi mình chụp ảnh. Tuy nhiên Apple cũng cung cấp cách để bạn có thể thiết lập lại các hình ảnh của mình khi bạn chụp những hình ảnh không mong muốn.

Để reset your Photo Stream bạn làm theo cách hướng dẫn dưới đây:

 1. Từ trình duyệt trên máy tính của bạn, nhấn vào link  icloud.com và đăng nhập.
 2. Nhấn vào tên của bạn trên trang chủ iCloud (đây là trang hiển thị các icon) Nếu bạn không thấy tên của mình, thì nhấn vào biểu tượng iCloud trên góc trái của màn hình.
 3. Nhấn Advanced.
 4. Here you will see the Reset Photo Stream button. Clicking this button will remove all your Photo Stream photos from iCloud. Once removed, they cannot be recovered, but you can re-upload any photos you’d like to restore to your Photo Stream from a Mac or PC. Tại đây bạn sẽ thấy nút Reset Photo Stream. Nhấn vào nút này sẽ xóa hết tất cả các hình của bạn trên Photo Stream ở iCloud. Một khi đã xóa thì bạn không thể khôi phục lại các hình này, nhưng bạn có thể upload lại những hình ảnh mà bạn muốn lưu trữ chúng ở Photo Stream của Mac hoặc PC.

Enabling iCloud on a PC

imageBy now, hopefully you’ve got your iOS5 installed and start peeling off all of the new 200 features that come along with the new OS. One of the major changes is the way you store and share contents across our iOS devices as well as your Mac & PC.

Below are the three quick steps to enable iCloud on your Windows PC

 1. Download the iCloud Control Panel: To enable iCloud on your Windows PC, install the iCloud Control Panel for Windows (Windows Vista Service Pack 2 or Windows 7 required).
  Download now
 2. Turn on iCloud. From the Windows Start menu, choose Control Panel > Network and Internet > iCloud.
  Enter the Apple ID you used to create your iCloud account and select the iCloud services you’d like to enable. Outlook 2007 or 2010 is required for accessing iCloud email, contacts, and calendars. Safari 5.1.1 or Internet Explorer 8 or later is required for accessing bookmarks.
 3. Enable automatic download: To enable automatic downloads for your music, apps, and books, open iTunes > Edit > Preferences > Store and select Music, Apps, and Books. (Requires iTunes 10.5.)

iCloud Photo stream is a great way to instantly share photos taken without intervention, but it also could create some embarrassing situations, knowing we do not carry all the idevices at all time. Your iPhone is with you but your iPad, PC or Mac are sitting at home… So please pay extra care when taking photos. Apple however gives you a way to reset your photo stream, should you inadvertently shot unwanted photos.

To Reset your Photo Stream, follow these instructions:

 1. From a computer browser, go to icloud.com and sign in.
 2. Click on your name on the iCloud home page (this is the page that shows all the app icons). If you do not see your name, click the cloud icon in the top left of the page.
 3. Click Advanced.
 4. Here you will see the Reset Photo Stream button. Clicking this button will remove all your Photo Stream photos from iCloud. Once removed, they cannot be recovered, but you can re-upload any photos you’d like to restore to your Photo Stream from a Mac or PC.
  Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *