Kỹ sư người Hà Lan cho biết có thể bay như chim

Jarno Smeets, một kỹ sư người Hà Lan đã đưa một video len mạng cho biết anh ta có thể bay bằng cách dùng mọt hệ thống cánh chim tự tạo.

Kỹ thuật này được cho là dựa trên bộ điều khiển của Nintendo Wii và một chiếc điện thoại Android cùng một cơ cấu cánh, theo như thông cáo báo chí 

Video ngắn này cho thấy Jarno Smeets đã chạy và nhảy lên trong khi quạt cánh tay để tạo lực nâng từ đôi cánh. Anh ta đeo chiếc máy quay phim GoPro trên mũ bảo hiểm để cho thấy một vài khu vực trên trời

“Toi đã luôn mơ về nó, nhưng sau 8 tháng làm việc cật lực trong việc nghiên cứu và thử nghiệm thì tôi đã được đền đáp xứng đáng”. Smeets đã nói như vậy trên trang Youtube của anh ta

Anh ta cho biết đã ở trên không trung vào khoảng 6 giây và đã hạ cánh an toàn trong công viên tại The Hague. Nếu điều này là thực thì Jamo đã thực hiện một giấc rất cũ của nhân loại. Trong khi vẫn chưa có ai có thể tìm thấy sự giả mạo của video này, Jamo dường như đang im lặng và không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại này.

He claims he was on the air for roughly 60 seconds and landed safely in a park in The Hague. If this is true, Jamo did realize a very old dream of human kind. While nobody yet could find if the video is fake, Jamo seems to go silent  and not returning any calls.

Dù sao thì, bạn hãy xem với một chút sự hoài nghi

image Jarno Smeets, a Dutch engineer put out a video that went viral, claiming that he can fly using a custom-built bird wing system.

The technology is supposedly based on Nintendo Wii controller and an Android phone and fabric wings according to a press release.

The short video shows Jarno Smeets ran and took off while flapping his arms to create lift with his wings. He is wearing a GoPro camera on his helmet to show some “unshaken” aerial views

“I have always dreamed about this. But after 8 months of hard work, research and testing it all payed off,”  Smeets said on his YouTube page.

He claims he was on the air for roughly 60 seconds and landed safely in a park in The Hague. If this is true, Jamo did realize a very old dream of human kind. While nobody yet could find if the video is fake, Jamo seems to go silent  and not returning any calls.

Please take this with a grain of salt!

Video: jarnosmeets80/YouTube

[Source Via Wired]

Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *