Lindsey Đỗ & Hùng Phan! Who are They?

Lindsey Do & Hung Phan?

Who are they?

Watch soon-will-air TechTivi Show on SaigonTiVi!

Watch to see how enthusiastic are two self-confessed tech junkies from Southern California.

&

Lindsey Đỗ & Hùng Phan?

2 nhân vật này là ai?

Hãy đợi xem coi chương trình TechTivi sắp phát hình trên SaigonTiVi!

Hãy xem sự nhiệt tình của hai nhân vật tự thú nhận mình là người yêu công nghệ cuồng nhiệt từ Nam California.

One thought on “Lindsey Đỗ & Hùng Phan! Who are They?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *