Không cần chìa khóa với ứng dụng khóa/mở khóa Lockitron

imageMột giải pháp mới được cung cấp bới MoutainView, CA có tên Lockitron sẽ giúp bạn hoàn toàn không cần chìa khóa cho ngôi nhà, văn phòng của bạn mà chỉ cần dùng ứng dụng cho điện thoại thông minh. Giải pháp này cũng cho phép bạn có khả năng điều cấp phép tạm thời vào cơ ngơi của bạn. (Giải pháp này vẫn cho phép bạn đóng hoặc mở với chìa khóa truyền thống, nên bạn không cần phải có điện thoại thông minh trên tay).

Bộ Lockitron bao gồm một khóa chết với nhiều kiểu dáng để phù hợp với cánh cửa hiện tại, một thiết bị nhỏ để móc vào bộ định tuyến không dây băng rộng của bạn. Thao tác khóa/mở khóa được thực hiện bằng việc liên lạc với máy chủ của họ thông qua ứng dụng trên smartphone của bạn. Bạn có thể khóa/mở khóa từ hầu như mọi nơi. Bạn cũng có thể cấp phép cho bạn bè, người thân hoặc người cung cấp lương thực vào nhà chỉ bằng cách gửi một tin nhắn SMS tới điện thoại của họ và yêu cầu họ gửi lại một mã đặc biệt để mở cửa.

Thêm vào đó, Lockitron cũng cung cấp một giải pháp NFC (Near Field Communication) cho người dùng smartphone với con chip NFC bên trong có thể thực hiện khóa và mở khóa chỉ bằng cách quét nhẹ chiếc di động qua thẻ NFC.

Kiểu khóa chết của Lockitron hoàn toàn tương thích như một giải pháp thay thế cho hầu hết các khóa tiêu chuẩn. Trong nhiều trường hợp, việc lắp ráp tốn không quá 15 phút và có thể hoàn tất với một chiếc tua-vít.

Bộ khóa Lockitron bao gồm mọi thứ bạn cần để gắn vào ngôi nhà hoặc văn phòng với giá khởi điểm 295$, không có chi phí hàng tháng cho dịch vụ cơ bản. Bộ này sẽ gồm việc truy cập từ bất kỳ nơi nào trên thế giới bằng smartphone hoặc laptop cũng như khả năng cho phép hoặc đưa chìa khóa tạm thời cho khách và đồng nghiệp. Tin nhắn truy cập có thể được mở như một dịch vụ cao hơn.

Look Ma, No Keys with Lockitron Lock/Unlock App

A new solution, offered by Mountain View, CA base start-up Lockitron, will help you to finally get rid of your home, office keys just by using your smartphone app. The solution also gives you the capability to grant temporary access of your premises remotely. (The solution still let you lock or unlock with traditional keys, should you don’t have your smartphone handy).

Lokitron kit consists of a new deadbolt in several styles to match your current door, a small device to hook-up with your broadband wireless router. Lock/unlock operation is done by contacting with their server via your smartphone app. You can lock/ unlock from almost everywhere. You can also grant access to a friend, family member or a contractor, just by sending a SMS text message to their phone and require they send back a special code to get the door unlock.

image

In addition, Lockitron also offers a NFC (Near Field Communication) capability for smartphone users with NFC chip built-in so lock and unlock operation can be done by simply waving the phone over an NFC tag.

The Lockitron deadbolt model is fully compatible as a replacement for most standard deadbolts. In most cases, the installation takes no more than 15 minutes and can be completed with the included screwdriver.

The Lockitron Deadbolt kit includes everything that you need to get Lockitron set up at your home or office starting at $295 with no monthly fees for our basic service. This includes access from anywhere in the world by smartphone or laptop as well as the ability to grant permanent or temporary keys to guests and co-workers. Text message access can be enabled as a premium service.

Requirements:

  • Broadband internet connection and available Ethernet jack on router
  • Ability to place base station with wired internet connection within 10-30 feet of door
  • Wood door – for metal doors, it is recommended that you place a piece of wood, cardboard or rubber between your door and the inside Lockitron unit and place base

Lockitron via Techcrunch]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *