Tìm Kiếm Bing Hổ Trợ Facebook “Like” Từ bạn Bè

Hôm nay Microsoft bắt đầu đưa tính năng bạn bè tiến cử trên Facebook vào bộ máy tìm kiếm của họ. Microsoft và Facebook đã đánh dấu sự hợp tác vào tháng 10 năm ngoái, qua đó cho phép hãng phần mềm khổng lỗ chạm vào một bể thông tin rộng lớn mà Facebook đang cung cấp.
Bắt đầu từ hôm nay, nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook và kết nối đến Bing, việc tìm kiếm trên dịch vụ Bing sẽ đưa ra kết quả gồm những liên kết đến những bài viết liên quan mà bạn bè của bạn đã chọn yêu thích (like), nếu không thì kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm những liên kết nổi tiếng từ cộng đồng Facebook, định nghĩa lại hoàn toàn việc tìm kiếm.
Như bạn chú ý, bên trong Facebook việc tìm kiếm không phải là công việc bình thường vốn hoạt động tốt cho việc mọi người tìm những trang thường được truy cập nhất. Hy vọng Bing có thể đưa ra những thông tin giá trị đến chiếc hồ thông tin rộng lớn được cung cấp bởi mạng xã hội nổi tiếng nhất.Đưa vào sự tiến cử cũng có thể thúc đẩy dịch vụ thương mại trực tuyến mà Microsoft đang rất tệ khi phải chiến đấu với các đối thủ như Google, Groupon…

Microsoft Adds Facebook Recommendation to Bing Search

imageToday, Microsoft starts adding Facebook friend recommendation to its search. Microsoft and Facebook inked a deal last October that allows the software giant to tap in to the vast pool of information that Facebook has to offer.

Starting today, if you are logged-on to Facebook and connect Bing, searching using Bing will show result including  links to related articles that your friends may have liked, if not, the search results will included the most popular links from Facebook community, redefining search altogether.

As you notice, within Facebook, searching is not a trivial task, which works relatively well for people look-up or your most frequent pages. Hopefully Bing can give more usefulness to the large pool of data provide by the most popular social networking service. 

Adding social recommendations could also fuel the online commerce that Microsoft badly needed to fight with arch-rivals Google, Groupon, etc..

Try Bing Social Search HERE!

[Source Bing]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *