Microsoft Bing cho iPad, còn hơn là tìm kiếm

imageMicrosoft vừa giới thiệu ứng dụng tìm kiếm Bing Search được tối ưu cho màn hình lớn của máy tính bảng iPad, ứng dụng mới giống với phiên bản trên iPhone nhưng tận dụng lợi thế màn hình cỡ lớn cho việc điều hướng kiểu panel trượt.

Ứng dụng này làm việc rất tốt với iPad. Bing cho iPad sẽ đưa đến cho bạn những gì bạn đang tìm kiếm bằng cách chuyển những thông tin đầy đủ và bằng cách nhấp chọn để tìm và duyệt tin tức, video, hình ảnh tại trang chủ của Bing, những doanh nghiệp địa phương, những tìm kiếm nổi tiếng, trượt qua những giao diện chạm những danh sách phim ảnh, các bài viết tin tức, những bài định hướng, doanh nghiệp địa phương và những thông tin tìm kiếm đầy đủ.

Sẽ cần vài phút để bạn làm quen, đầu tiên thật khó khăn để học việc quay trở lại và chuyển về trước với việc dùng ngón tay nhấn vào thanh tiêu đề. Dữ liệu được trình bày đẹp theo kiểu cách như các chương trình tập hợp thông tin như Pulse, CNN,… nhưng nhấp vào hình thu nhỏ sẽ đưa đến kết quả tìm kiếm, như vậy bạn sẽ nhận ra đây là ứng dụng tìm kiếm, về tổng thể nó là một trải nghiệm thú vị.
Những tính năng bao gồm:

 • Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về giao thông, thời tiết, chứng khoán, phim ảnh và những tìm kiếm nổi tiếng từ màn hình chính.
 • Tích hợp Bing Local và Map để giúp bạn tìm địa điểm cần đến bằng việc hướng dẫn với thông tin giao thông thời gian thực bằng hình ảnh đường, giao thông, nhìn trên không và nhìn kiểu mắt chim.
 • Bám theo những thông tin mới nhất và những bài viết định hướng với kết quả được tối ưu đẹp đẽ trên iPad bằng giao diện tạp chí với nhiều hình ảnh đẹp.
 • Dùng giọng nói để kích hoạt và bảo Bing bạn đang cần gìm những gì.
 • Giao diện cảm ứng thân thiện, xem hình lưới với tìm kiếm bằng hình ảnh, cùng với chi tiết về nguồn của trang web và việc xem trước trang đó.
 • Dễ dàng điều hướng giữa kết quả của Bing và trang web như một khung của Bing để giúp trở lại kết quả tìm kiếm dễ dàng hoặc mở một trang mới.

Microsoft Bing for iPad.. More Than Just Search

Microsoft just released its Bing Search app optimized for larger screen tablet iPad, the new app matches its iPhone version in features but leveraging screen real estate for the popular sliding-panel-style navigation.

The app works beautifully with your iPad. Bing for iPad brings you closer to what you’re looking for by delivering a visually rich, touch-enabled way to search and browse news, movies, Bing homepage images, local businesses, popular searches, swipe through the touch enabled movie listings, news articles, trending topics, local businesses and other rich, immersive search results…

You can use your own voice to enter as search arguments. The voice recognition engine powered by TellMe.

It would take few minutes to get acquainted, first difficulty to learn is going back and forth is done with finger swipe at the title bar. Data presented beautifully in same fashion as other news aggregator such Pulse, CNN,.. but clicking on the thumbnails will take to to the search results,..Then you realize this is a search app… Overall it is a very pleasant experience.

Features include: 

 • stay current with the latest news, traffic, weather, stock quotes, movies and popular searches from the main screen
 • Bing Local and Map integration to help you find the places you are looking for from directions with real-time tracking to immersive road, traffic, aerial and “bird’s eye” views
 • follow the latest news and trending topics with beautifully iPad optimized results with rich images and magazine inspired layouts
 • tell Bing what you are searching for with voice activated search
 • wonderful touch friendly, grid view of image searches, with source site details and full page preview
 • easily navigate between Bing results and websites as Bing frames the site to make it easy to return the search or to launch a new one

 image
iTune Link

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *