Microsoft Office 365: Word, Excel, PowerPoint,.. Được Đưa Lên Đám Mây.

Microsoft vừa mới tung ra toàn cầu một phiên bản trực truyến bộ software office nổi tiếng, được gọi là Office 365. Bộ office online này nhằm tiết kiệm chi phí trong khi sẽ tăng hiệu quả trong tương với người sử dụng.

Như một quá trình bình thường, bộ office này có thể sử dụng trên Web, tương tự như của Google Docs, SoHo và một vài chương trình khác đã dẫn đầu. Phiên bản dùng trên web dựa trên từ Redmond đi kèm với phí thuê bao hàng tháng. Khách hàng có thể dùng thử và mua nó tại www.office365.com.

Microsoft cung cấp Office 365 ở 2 cấp độ: những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gói cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ có giá là $6 mỗi tháng cho 1 người sử dụng và gói chi phí dành cho các doanh nghiệp khác thì nằm ở khoãng $2 cho tới $27, phụ thuộc vào các tính năng và số lượng nhân viên dùng.

Microsoft sẽ làm việc với hơn 20 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để đóng gói, bán và cung cấp hỗ trợ cho Office 365. Bell Canada, Intuit, Telefonica S.A., Telstra Corp and Vodafone là một trong những đối tác khởi động của Microsoft. Các công ty này đã có khoảng 400.000 khách hàng để thử nghiệm phiên bản beta dựa trên các phần mềm trên đám mây. Gã khổng lồ trong phần mềm Microsoft tuyên bố rằng các doanh nghiệp đã cắt giảm được 50% chi phí khi chuyển sang giải pháp dựa trên điện toán đám mây.

[youtube]REKUtERHx5A[/youtube]

 

Microsoft Office 365: Word, Excel, PowerPoint,.. in the Cloud

Microsoft just launched globally an online version of its ubiquitous office software suite, called Office 365. The online suite is aiming to save cost while increasing collaboration effectiveness.

As normal progression, the suite now can be used on the Web, similarly to Google Docs, SoHo and few other players that already have a head start. The Web based suite from Redmond comes with monthly subscription fees. Customers may try it and buy it at www.office365.com.

Microsoft offers Office 365 in two levels: small medium business and enterprise. The small business plan costs $6 per user per month, and the enterprise version costs ranging between $2 and $27, depending on feature and number of employees.

Microsoft will be working with more than 20 different service providers to package, sell and provide support for Office 365. Bell Canada, Intuit, Telefonica S.A., Telstra Corp. and Vodafone are among Microsoft’s launch partners. The company already has approximately 400,000 customers on board from the beta testing of the cloud-based software. The software giant claims up to 50% cost savings have seen when enterprise moving to cloud-based solution.

[youtube]REKUtERHx5A[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *