Máy Tính Bảng Dell Streak 7 Được T-Mobile Công Bố Giá Chánh Thức

T-Mobile, qua Twitter vừa thông báo giá cả chánh thức máy tính bảng Dell Streak với giá 200 USD với hợp đồng hai năm.

Dell Streak sử dụng Android 2.2, màn hình LCD 7”, NVIDIA Tegra 2 CPU, T-Mobile HSPA+ (4G), pin 2870mAh, 16GB, hai loa tạo chất lượng âm thanh hay.

Cũng nên biết thêm, máy 7” Samsung Tab có giá 300 USD dưới hợp đồng hai năm, máy nầy có mản ảnh tốt hơn và pin lớn hơn.

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *