MyPad – Ứng Dụng Facebook không Chính Thức cho iPad.

imageVới ứng dụng đầu tiên cho iPhone và việc thu được Snaptu cho những điện thoại khác, Facebook vẫn chưa tập trung vào mảng ứng dụng di động cho máy tính bảng.

Tương tự như Twitter, tôi đã thử nhiều ứng dụng nhưng vẫn trở về với ứng dụng của Twitter và duyệt web bằng Safari cho iPad vì nó cung cấp trải nghiệm gần như phiên bản cho desktop.

Dĩ nhiên theo ý kiến của tôi máy tính bảng có sự thu hút riêng với sự tiện lợi của chạm và điều hướng trượt giúp tạo thêm trải nghiệm quen thuộc cho việc sử dụng Twitter và Facebook.

Ứng dụng chính thức của Twitter cài đặt giao diện người dùng chuẩn với panel trượt có thể mở rộng và co vào tùy thuộc vào nội dung được chọn. Phương thức này rất thiết thực và trực quan.. Chính vì vậy mà MyPad đang sử dụng nó cho ứng dụng Facebook.

Tôi đã thử dùng qua vào cuối tháng 1 khi nó có têm là FacePad, nhưng vào thời điểm đó chức năng Facebook Group đã bị thiếu trên ứng dụng, tôi đã không phiền lòng mà giữ lại.

May mắn là ứng dụng này đã trở lại với cái tên mới MyPad và với sự ngạc nhiên của tôi, Group đã được đưa vào với một giao diện thiết thực hơn. Ứng dụng này giờ cung cấp 1 panel cố định bên trái với tất cả chức năng ngoại trừ Facebook Page, và 2 panel trượt bên phải để mở rộng chi tiết hơn.

Ứng dụng MyPad có phiên bản miễn phí với quảng cáo hỗ trợ (dạng banner ở dưới cùng) và phiên bản thương mại (MyPad+) với giá 1$ mà theo tôi là khuyên dùng cho một giao diện gọn gàng.

MyPad The Unofficial Facebook App for iPad

With the initial iPhone app and the new acquisition of Snaptu for feature phones, Facebook has still not focused on its mobile client  for tablet. Similarly to Twitter, I have tried a few clients but still go back to either Twitter own client and the Safari Web on the iPad, which offers an experience close to the one on desktop.

Of course, tablet has its own charm with touch convenience and swipe navigation, which give more intimate experience for Twittering or Facebooking, in my opinion.

The official Twitter client sets its UI standard with sliding panels that expand and retract depending on content selection. This method  is very practical and intuitive.  Sure enough, MyPad is using it for its Facebook client. I have tried briefly it last January when it had FacePad name, but at that time, the Facebook Group function was missing on the app, I did not bother to keep. Luckily, the app came back with a new name MyPad and to my surprise, Group has been added with a more robust UI. The app offers 1 fix left panel with all the functions except Facebook Pages and 2 sliding panels on the right to further expand in to details.

image

There is a free version (MyPad) with ad support (ad banner at the bottom) and a commercial version (MyPad+) that cost $1 that earned my recommendation for a clean UI.   Read more HERE!

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *