Nintendo 3DS Được Chánh Thức Định Giá Và Ngày Phát Hành

Trong một sự kiện báo chí đã diễn ra hôm 19 tháng 1, Nintendo công bố giá cả, ngày phát hành và khả năng kỹ thuật của máy chơi game cầm tay Nintendo 3DS.

imageSau một khoãng thời gian tạm nghĩ khá lâu,  sau những thành công của Nintendo DS và Nintendo Wii, công ty Nitendo trở lại với máy chơi game cầm tay  mới gọi là Nintendo 3DS, với đặc biệt là khả năng hiển thị 3D mà người dùng không cần phải đeo kính để tận hưởng những kinh nghiệm ba chiều nổi trong chơi trò chơi mới. Nintendo cũng có dè dặt báo cáo chơi game 3D lâu sẽ có thể không phù hợp với những trẻ em dưới 6 tuổi, thị lực của các em trẻ có thể bị tổn thương.

Khi Apple xâm nhập lãnh địa của Nintendo với các games chơi trên iPod Touch và iPhone. Nintendo sẽ trả đủa với một loạt các cải tiến bao gồm các cửa hàng online mới, gọi là eShop có bán trò chơi, ứng dụng, 3 máy ảnh, Gyroscope, WiFi và tính năng cho phép dựa trên địa điểm phát hiện người chơi 3DS khác gần vị trí của mình . Các thiết bị cầm tay cũng có thển ghe nhạc và xem video.

Máy Nintendo 3DS sẽ được bán tại Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 27 tháng ba với giá 250 USD. Nintendo 3DS sẽ có 2 màu: đen hoặc xanh.

In a press event that took place today, Nintendo unveils price, availability and technical capabilities of its upcoming portable game device, the Nintendo 3DS.

After a very long pause since its runaway success of  the Nintendo DS and Nintendo Wii, the company is betting the new offering with new media capabilities and especially the 3D display that does not require users to wear glasses to enjoy the emerging game play experience.

As Apple is invading its turf with more and more games on its iPod and iPhone. Nintendo will response with a series of enhancements including the new online store, called the eShop that sells games, apps online; 3 cameras; gyroscope; WiFi and location-based feature allowing receiving geo-specific contents from Nintendo or detecting other 3DS players located nearby. The handheld device can also playback music and video contents.

The 3DS will be available in the U.S. starting March 27 for $250. Nintendo offers in Cosmo Black or Aqua Blue color.

[Via AllthingsD]

Technorati Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *