Project: Tạp Chí Từ Công Ty Virgin Dành Riêng Cho iPad

imageKể từ khi khởi động của máy iPad, các nhà xuất bản như Popular Mechanics, MacLife có tạo ra tạp chí tương tác dùng trên iPad. Công ty Zinio có phân phối và bán phiên bản in của tạp chí chuyển đổi theo kỹ thuật iPad. Ứng dụng Flipboard trích nội dung trên mạng web và chuyển đổi định dạng iPad. v.v.

Các dự án mới nhất đến từ News Corp và Virgin. Cả hai công ty xuất bản đã dành riêng một sồ nhân viên, ký giả ban biên tập hầu tạo ra một phiên bản của nhật báo tin tức và tạp chí nguyệt san chỉ có trên nền tảng iPad mà thôi.

Tại một cuộc họp báo tại thành phố New York vào ngày Thứ ba 30 tháng 11, Ông Richard Branson, giám đốc điều hành của công ty Virgin và ban biên tập, giới thiệu nguyệt san Project cho iPad, tạp chí tập trung nói về đề tài công nghệ, các doanh nhân, thiết kế, vui chơi giải trí, và sẽ giới thiệu những nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Nguyệt san có giá 2.99 USD cho mỗi kỳ.

Công ty Virgin hứa hẹn nội dung của báo sẽ được cập nật thường xuyên trong tháng.

Nhật báo của hãng News Corp. có thể bị hoãn lại cho đến năm 2011 theo tin đồn.

I still remember few years back when Microsoft first introduced Encarta, its first enticing multimedia encyclopedia, where text contents are embedded with audio and video, unfortunately the technology was not yet ready for such project to take off. The recent Apple iPad seems to have technology needed, from the intuitive gesture-based responsiveness, portability, long life battery, great display and ready ecosystem (as Steve Jobs referred to as “go to market strategy” ), to be used as platform to consume information. And more importantly, both consumer and publishers seem to embrace the platform.

Since the launch of the iPad, many publishers such Popular Mechanics and MacLife have created sample of interactive magazine or Zinio to distribute and sale the print version of magazine transformed in digital. Flipboard  to curate Web contents and transform to iPad friendly format.

The latest projects come from News Corp. and Virgin. Both companies have dedicated editorial teams to create a version of daily news paper and a monthly magazine available for purchase.

At a New York City press conference on Tuesday, Virgin CEO Richard Branson and his editorial team introduced Virgin’s new digital publication for iPad, the monthly magazine called Project focusing on technology, entrepreneurs, design, and entertainment, and will profile influential people in these fields.

User can fist download the Project library app for free and purchase issues at $2.99 each. There 3 versions of the same issue are available: UK, Canada and USA

The company promises the contents of each issue will evolve throughout the month, with updates made incrementally on a regular basis until the next issue comes out. There is no subscription plan at the moment but I am sure that Apple is working on the payment infrastructure for it. New Corp. digital publication for the iPad might be postponed until 2011 according to rumors.

[Video courtesy of richardgutjahr]

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *