RIM:Máy Tính Bảng Playbook Có Thật (Video)

imageVào tháng Chín vừa qua, tại hội nghị phát triển Blackberry, RIM đã giới thiệu một máy tính bảng Blackberry có màn ảnh 7” và còn được gọi là Playbook. Tại sự kiện nầy, máy Playbook chỉ được hiển thị một màn hình giả và một video marketing. Điều nầy đã làm cho nhiều người nghi ngờ về sự thật của máy Playbook.

Hôm nay, một tháng sau, tại hội nghị Adobe Max, Tổng giám đốc của hãng RIM, ông Mike Lazaridis cho thấy lại máy Playbook, lần nầy, máy chạy thật trước mặt một đám khán giả rất đông gồm các nhà phát triển Blackberry. Dĩ nhiên,trên sân khấu củai sự kiện Adobe, RIM cho thấy máy Playbook hỗ trợ Flash với video từ trang web YouTube.

Last September, at the Blackberry developer conference, RIM CEO showed a non running 7” tablet called Playbook, with a mockup screen and a marketing video, that have raised doubt  about the company tablet readiness or even its existence.

Things have chanced since then in Waterloo land.  at Adobe Max conference, RIM Co-CEO Mike Lazaridis actually shows the device in action on stage in front of a large audience of developers. Obviously, on stage at the Adobe event, RIM shows Flash support with playable video from YouTube site.

[Via Business Insider]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *