Sử Dụng Điện Thọai Thông Minh Thay Thế Cho Chìa Khóa Xe Hơi Của Bạn

NXP Semiconductor, công ty tiên phong trong lĩnh vực điều khiển xe hơi từ xa thông qua kết nối wireless vừa đưa ra một giải pháp khả thi NFC (Near Field Communication) cho phép chíêc xe của bạn được sử dụng như một chiếc điện thọai thông minh, NCF2970 (KeyLink Lite) là một con chip đơn lẻ được dễ dàng cài đặt lên chiếc xe hơi của bạn. Con chíp này tăng cường khả năng tương tác của xe hơi với những chiếc điện thọai thông minh.

Cho tới bây giờ, NFC một chiếc điện thọai thông minh được biết đến chủ yếu để thay thế cho chiếc ví của bạn trong việc chi trả một cách di động và NFX mở rộng khả năng điện thọai của bạn để có thể thay thế nó như một chiếc chìa khóa xe.

image

Hơn nữa, đi cùng với giải pháp là một thế hệ của các ứng dụng chìa khóa thông minh: KeyLink Lite có thể được triển khai cho 1 chiếc xe thân thiện với các ứng dụng cho phép mở rộng những khả năng.

  • Tìm kiếm xe hơi- Chiếc xe của bạn có thể ghi lại tọa độ GPS của vị trí đậu lần cuối cùng, để bạn có thể đọc được sau đó thông qua một chiếc điện thọai NFC tương thích, sau đó sử dụng một dịch vụ như Google Maps để tải về bản đồ những vùng lân cận và giúp cho bạn xác định được xe.
  • Định vị nơi cần đến- Bạn có thể đưa vào địa chỉ nơi cần đến trong khi ngồi một cách thỏai mái đằng trước chiếc máy vi tính trong nhà và chuyển dữ liệu vào xe thông qua NFC. Một khi bạn đã ngồi vào xe, điểm đến của bạn sẽ được tử động chuyển lên cho bộ phận định vị của xe. Không cần phải căng thẳng khi chọn địa điểm đến trên màn hình định vị nữa.
  • Tình trạng của xe và dịch vụ quản lý dữ liệu- Trước khi bước ra khỏi văn phòng hay ngôi nhà của bạn, bạn có thể biết được xe còn bao nhiêu nhiên liệu cho chuyến phiêu lưu tiếp theo bằng một cách đơn giản là vẫy tay chiếc chìa khóa xe của bạn thông qua điện thọai NFC tương thích. Và bạn không cần phải mang theo bản lữu trữ bằng giấy tình trạng xe của mình, những thông tin quan trọng được lưu trữ trên chiếc chìa khóa thông minh KeyLink Lite
  • Tự chẩn đóan tình trạng của xe- Chuyển những dữ liệu chẩn đóan chíêc xe của bạn từ PC đến chiếc chìa khóa, sau đó đưa dữ liệu này tới website của nhà cung cấp dịch vụ và chạy một bản phân tích tình trạng của xe trong chốc lát. Xe cá nhân- Nhà sản xuất xe có thể chọn các dịch vụ nâng cấp phù hợp với chíêc xe của bạn sau khi dịch vụ này được vào sử dụng. Có được quyền truy cập từ nhà sản xuất ra chiếc xe hơi của bạn, ví dụ, bằng cách yêu cầu trực tuyến tại nhà và cho phép lưu trữ các thông tin mới lên chiếc chìa khóa. Tất cả các tính năng mới này sẽ được kích hoạt một cách tự động khi bạn ngồi vào xe.

 

Smartphone Ditches Car Keys

NXP Semiconductor, a pioneer in the remote car keyless entry just made available a NFC (Near Field Communication) solution that enables car multi-function using a NFC capable smartphone.  — the NCF2970 (KEyLink Lite) is a single-chip solution to install in car. The chip enhances the functionality of car when interacting with a smartphone.

Until now, NFC in smartphone has been know primarily to replace your wallet for mobile payment and NXP extends your phone capability to replace your car keys as well.

image

Furthermore, along with the solution is the new ‘Smart’ Key Applications: KEyLink Lite can be deployed in five new driver-friendly applications to open up to whole range of possibilities

  • Car Finder — The car key records the GPS coordinates of your car’s last parking position, which can later be read by an NFC-compliant mobile phone, which then uses a service such as Google Maps to download a vicinity map and help you locate the car.
  • Route Planner — You can enter your destination while sitting comfortably in front of a PC at home and transfer the data into the car key via NFC. Once you are inside the car, your destination will be automatically uploaded to the in-car navigation system. No more stressful finger-tapping on the car navigator screen.
  • Car Status and Service Data Management — Before stepping out from your home or office, you can find out how much fuel remains in your car for your next journey by simply waving your car key over your NFC-compliant mobile phone. And, you no longer need to carry your car service history on paper; the important data is saved on your KEyLink Lite-powered ‘smart’ car key.
  • Car Self-Diagnosis — Transfer diagnostic data from your car to a PC via the car key, then upload it to a service website and run a diagnostic analysis in seconds.
  • Car Personalization — Car manufacturers can pre-fit cars with upgraded services, which can later be unlocked in the field. Obtain permissions from your car manufacturer — for example, by making an online request at home — and store the permission for the new features onto the car key. All new features will be automatically activated the next time you enter the car.

[Source MarketWatch via Ubergizmo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *