Samsung ChatOn-Thêm Một Chương Trình Cạnh Tranh với SMS

Ngày nay với các chương trình thay thế cho SMS có trên các thiết bị di động như Google, Blackberry, Apple, Facebook và bây giờ thêm ChatOn, một nền tảng mới dành cho nhiều loại thiết bị di động khác nhau cho tới máy tính để bàn được phát triển bởi Samsung. Dịch vụ này sẽ sớm được đưa vào họat động tại hơn 120 quốc gia, hỗ trợ 62 lọai ngôn ngữ.

Dịch vụ hỗ trợ tin nhắn cho từng người một hoặc theo nhóm với các nội dung tin nhắn đa phương tiện bao gồm hình ảnh, video, tin nhắn âm thanh, vị trí của người dùng, danh bạ, lịch, nhạc nền…’

Người dùng có thể chia sẻ tin nhắn phong phú với nhiều lựa chọn. Các tin nhắn được lưu trữ  vào không gian của “trunk”, người dùng có thể xem lại khi có thời gian mà không cần thiết phải online để xem giống như tin nhắn SMS.

Dịch vụ này sẽ có thể sử dụng trên các nền tảng như Android, Samsung Bada, iOS và web-based cũng có thể sử dụng trên máy tính để bàn.

[youtube]EMPEm147BPo[/youtube]

Samsung ChatOn, Another SMS Killer

imageSMS days are numbers with the mobile messaging from Google, Blackberry, Apple, Facebook and now ChatOn, a new cross platform for various mobile OS to desktop messaging service from Samsung. The service will be launched soon in more than 120 countries, up to 62 languages.

The service supports single or group messaging with highly customizable  multimedia content including photos, videos, voice message, location, contacts, calendar, background music, photos, handwritten animated cards.

Users can share rich contents in. Group-based storage space of ‘trunk’ for later viewing and do not require to be online to be communicated like SMS.

The service will be available on Android, Samsung Bada, iOS as app and a Web-based will also be available for desktop environment.

[Via Engadget]

Technorati Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *