Sendoid: Gửi/ Nhận Các File Dung Lượng Lớn Mà Không Cần Máy Chủ Trung Gian

Các phương pháp gửi file với dung lương lớn hiện nay (khi các file này vượt quá giới hạn các file mà email cho phép đính kèm), thì việc tải lên các tập tin này tới một dịch vụ miễn phí nào đó và nhận đường link từ dịch vụ đó rồi gửi ngược lại cho người nhận, và người nhận sẽ tải xuống tập tin của bạn từ dịch vụ đó. Các dịch vụ trung gian này thường gây khó chịu cho người dùng khi họ phải chấp nhận việc sống chung với quảng cáo hoặc nếu muốn có một chất lưởng upload và download tốt hơn thì phải trả phí. Thế nhưng điều gây khó chịu nhất là các tập tin của bạn vẫn được lưu trữ trên dịch vụ của họ.

Sendoid, trước đây được biết đến với cái tên iSendr là một khái niệm mới trong việc di chuyển các tập tin. Người gửi chỉ việc chọn gửi tập tin của mình và ngay lập tức nhận được đường link để tải vể. Chỉ khi nào người nhận bắt đầu nhận tập tin thì tập tin của người gửi mới được upload lên. Người gửi file có thể lựa chọn việc cho phép tải một hoặc nhiều tập tin cùng lúc.

Việc chia sẻ file được thực hiện theo hình thức peer-to-peer giữa người gửi và người nhận. Các tập tin không lưu trữ trên máy chủ của Sendoid và một khi người gửi tắt trình duyệt, việc chia sẽ file sẽ được ngắt ngay lập tức.

Sendoid cung cấp tùy chọn bảo mật thông qua mật khẩu người dùng đặt ở điểmcuối. Một khi bắt đầu, thì việc chia sẻ file sử dụng  giao thức mã hóa AES 128-bit.

 

Sendoid: Send/ Receive Large Files Without Loading to Intermediate Server

The traditional method of sending large (beyond email attachment limit) files to each other consists in general, in uploading the file to a free service, and sending the given link to the recipient to download. These intermediate service often delays the availability to expose the recipient to ads and some even offer additional fees to speed up the download. The worse part is your files still reside on their server…at their disposal.

Sendoid, formerly known as iSendr is a new concept of file transfer. Sender just initiates the process in the browser and obtains a link immediately. Only when the recipient launches the link in the browser then the transfer starts. The sender can select option to allow single or multiple downloads.

The transfer is executed in a peer-to-peer fashion between the sender and the recipient.  The file is not stored on  Sendoid server and once the sender closes the browser session, the sharing terminates.

Sendoid offers optionally a security via a user-set password at the end-point.  Once started, transfers utilize 128-bit AES encryption.

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *