Show Note #001 Cách Để Dấu Tiếng Việt

This is our first 30 minute installment of our TechTiVi show. In this episode we will give you a short introduction. In the main topic, we will discover together the easy way to place Vietnamese accents and tone marks in your text entry. Lastly, we will learn how to navigate TechTiVi.com Web site to complement the TV shows.

 • Introduction
 • Special Topic: Learn how to place Vietnamese accents and tone marks for text entry
 • Navigate TechTiVi.com for show notes; Watch previous episodes; Contact us via email, Twittter or Saigonica

Đây là phần chương trình 30-phút đầu tiên ra mắt của TechTiVi, là chương trình TV nói về công nghệ trong đời sống hằng ngày, đến với quý khán giả mỗi tuần một lần trên băng tầng SaigonTiVi 57.5. Chương tình ra mắt tuần nầy gồm có 3 phần:

 • Giới thiệu chương trình
 • Chủ Đề: (3) Cách để dấu tiếng Việt với mục đích cho người nhận đọc dễ hiểu mình viết, tránh hiều lầm; thêm thân tình hơn qua câu văn; bạn trẻ có thể học thêm tiếng Việt và cách để dấu; và người lớn có thể tránh quên tiếng viết, v.v…
  • iText Web site: một cách bỏ dấu tự động cho chữ và câu văn tiếng Việt (không dấu) trên http://www.trity.com/iText/. Tiết kiệm thời gian bỏ dấu. Rất tiện cho ai là blogger

  • Đánh (gõ) dấu tiếng Việt trên máy điện toán dùng bộ gõ:http://www.unikey.org/ Portable hay program. Tiện cho ai đang tập tảnh viết văn kiện tiếng Việt trên PC.

  • Extension for Firefox: Phần mở rộng bộ gõ tiếng Việt AVIM, Mudim. Với phần mở rộng này chúng ta có thể bỏ dấu dùng một trong các kiểu gõ như Telex, VNI, VIQR. Tiện cho ai viết comments trên các blogs, chats, forums, và microblogs mà không cần phải khởi động bàn phím (như Unikey)

 • Cách xử dụng TechTiVi.com: Dùng TechTiVi.com để bổ túc thêm trong chương trình truyền hình và cách liên lạc anh em chúng tôi. Tìm và xem lại chương trình đã chiếu, đọc thêm show notes, v.v… 
         

One thought on “Show Note #001 Cách Để Dấu Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *