Show Note #005 Smartphones

What’s a smartphone?
That question is tough to answer, mainly because there’s no agreed-upon definition of the term. The best way to think of a smartphone is a device that can make calls using a cellular service, but which also has the features and functions of a small desktop computer or PDA(Personal Digital Assistant). Like a computer or a PDA, a smartphone runs an operating system and you can install applications on it. A majority of smartphones run one of the following operating systems:

 • Symbian
 • Android
 • Windows Mobile
 • RIM Blackberry
 • Palm WebOS
 • iPhone

Each smartphone operating system has similar features, including Web browsing, a built-in camera, the ability to connect to a wireless network or to sync with a desktop computer, email and instant messaging, and to play back multimedia. With additional software, they can do a lot more.

We will cover all aspects of your Smartphone

Technorati Tags: ,,,
&

Điện thoại thông minh là gì? Thật không phải dễ để trả lời, chủ yếu là vì thuật ngữ Điện Thoại Thông Minh (Smartphone) vẫn chưa được nhiều người đồng ý lắm về định nghĩa của nó. Cách tốt nhất để bạn nghĩ về một điện thoại thông minh là: một thiết bị có thể thực hiện cuộc điện đàm bằng cách sử dụng một dịch vụ điện thoại di động, nhưng cũng có các tính năng và chức năng của một máy vi tính PC để bàn nhỏ (như notebook) hoặc PDA (Personal Digital Assistant).

Giống như một máy PC hay một PDA, một điện thoại thông minh cũng có hệ điều hành (OS) và bạn có thể cài đặt các ứng dụng trên nó. Phần lớn các điện thoại thông minh hiện nay chạy một trong những hệ điều hành sau:

 • Symbian
 • Android
 • Windows Mobile
 • RIM Blackberry
 • Palm WebOS
 • iPhone

Mỗi hệ điều hành điện thoại thông minh có tính năng giống nhau và bao gồm: trình duyệt web (IE or Firefox); máy chụp ảnh; khả năng liên lạc với mạng không dây hoặc khả năng để đồng bộ với thông tin trong một máy vi tính (PC) để bàn; email và các tin nhắn (IM) tức thì; hoặc nghe và xem các phương tiện thông tin giải trí. Với phần mềm bổ túc, điện thoại thông minh có thể làm nhiều hơn nữa.

Sau đây là tất cả các khía cạnh của điện thoại thông minh. Hãy chuẩn bị mở đin thoi thông minh của bạn ra và cùng khám phá …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *