Show Note #011 Black Friday – Thứ Sáu Đen

image Ngày được người Mỹ gọi là Thứ Sáu Đen, là ngày sau Lễ Tạ Ơn, và cũng đánh dấu ngày khởi đầu của mùa mua sắm vào dịp Lễ Giáng Sinh tại Hoa Kỳ. Mời các bạn theo dõi mẫu phóng sự ngắn của TechTiVi.

Ý nghĩa của chữ đen trong ngày Thứ Sáu Đen có liên hệ tới sổ sách kế toán, khi làm ăn lỗ lã thì trong sổ sách kế toán các con số được viết bằng mực đỏ, đưa đến cụm từ tiếng Anh “in the red”, tức là các số liệu được ghi bằng mực đỏ. Ngược lại, làm ăn sinh lợi, thì gọi là “in the black”, các con số ghi bằng mực đen.”

[youtube width=”480″ height=”297″]MhUFzLsFtuU[/youtube]

Chương trình kỳ nầy được bảo trợ:

Technorati Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *