Show Note #012 Cyber Monday – Thứ Hai Điện Tử

Cyber Monday (Thứ Hai điện tử) là ngày thứ Hai đầu tiên sau ngày Black Friday (Thứ Sáu đen), ngày khởi động cho mùa mua sắm trên mạng tại Hoa Kỳ giữa dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Nếu như dịp Black Friday được gắn liền với hình thức mua sắm truyền thống (khách hàng đến các cửa hiệu để mua bán) thì Cyber Monday tượng trưng cho hình thức mua sắm mới, mua sắm trên mạng, khi các giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua Internet.

[youtube width=”500″ height=”316″]bsz_hN7wjVo[/youtube]

Chương trình được bảo trợ bỡi:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *